Symbolische schikkingen 40-dagentijd en Pasen 2024

 Uitleg bij de Symbolische Schikking tijdens de veertigdagentijd.

Voor de schikking tijdens de veertigdagentijd is gekozen voor een bolvorm.( de Aarde)
De aarde is eerst donkerbruin en wordt tijdens de veertigdagen steeds groener; het licht breekt door!
Ook wordt elke  zondag  iets toegevoegd aan de bol.
Jeremia wees ons op de broodnodige verandering van het leven op aarde, om het in de toekomst beter te hebben.
De naam van de eerste zondag is Invocabit : Hij roept!
Er is een bloesemtak toegevoegd.
Zoals de bloesem de Lente roept.
Roept God ons!
Luister…..
En hoor, wat we nodig hebben!

 

De tweede zondag van de veertigdagentijd.  De naam van de zondag is: Reminiscere (gedenk, herinner)
We lezen over Mozes en Elia in gesprek met Jezus.
En Gods stem die zegt: Dit is mijn geliefde Zoon, luister naar Hem.

We zien drie bloemen voor Jezus, Mozes en Elia
En de hedera tak voor Gods Trouw

Woordeloos bleven de discipelen achter.
Het was even alsof de Hemel op aarde gekomen was.

 

 

De bol wordt al een beetje groener; het licht breekt door
De derde zondag van de veertigdagentijd.
De naam van de zondag is: Oculi: ogen

We lezen over Jezus en de Samaritaanse vrouw bij de bron.
Jezus zei: Het water dat ik geef, zal in hem opborrelen als een bron van eeuwig leven.
Bij de bol is water geplaatst met een fontein.
De waterspiegel kaatst het hemellicht:
Een fontein van leven springt op.

 

 

De bol wordt steeds een beetje groener; het licht breekt door.
De vierde zondag van de veertigdagentijd
De naam van de zondag is: Laetare: Verheug u
We lezen over de spijziging van de vijfduizend.
Jezus deelt brood en vis.
We zien veel soorten bloemen op de bol, als teken van veel mensen
Wonderlijk hoe, weinig
door te delen,
verandert in overvloed.
God die ons voedt laat zien,
dat delen verrijkt.

 

De bol wordt steeds een beetje groener; het licht breekt door.
De vijfde  zondag van de veertigdagentijd
De naam van de zondag is Judica (“Doe mij recht”)
We lezen uit Johannes, waar Jezus spreekt over zijn dood en over de graankorrel.
Op de bol zien we het driekleurige viooltje als teken van Gods nabijheid,
hoe weinig zichtbaar God ook lijkt te zijn.
Een rechtopstaand blad als verbinding met de hemel, waaruit de stem zegt:
Ik heb mijn grootheid getoond en ik zal mijn grootheid weer tonen.
Jezus zei: De stem heeft niet voor mij gesproken, maar voor U.

 


De bol wordt steeds een beetje groener; het licht breekt door.
Voor zondag Palmpasen een alternatieve Palmpasenstok.
In plaats van een broodhaantje is de bol op de stok geplaatst.
Andere symbolen zijn de 30 abrikozen voor de 30 zilverlingen.
12 pinda`s voor de 12 discipelen en palmtakjes.

De Palmpasenstok symboliseert op deze manier het kruis,
dat gedragen wordt om de aarde te redden.

 

 

 

Witte donderdag:

We lezen uit het evangelie van Marcus en vieren avondmaal.
Bij de bol is symbolisch het water en de doek gelegd.
Witte bloemen voor Dankbaarheid aan de Dienende Leider
God, help ons om dienstbaar te zijn in uw wereld.

 

 

 

 

Goede Vrijdag:

Het houten kruis, dat de wereld draagt

Oorverdovende stilte

Zoute tranen

 

 

 

Stille Zaterdag:

Het kruis met de hedera als aardse belofte,

Tekens van hoop, trouw en toekomst

 

 

 

 

Pasen:

De duisternis was hardnekkig,

Een stroom van licht verdrijft het donker.

Pasen verkondigt, dat Gods licht sterker is dan de duisternis.

Zijn Liefde overwint het kwaad.

Wij mogen vanuit die Liefde leven.

 

Symbolische schikkingen 40dagentijd en Pasen 2023

Thema: Uit Liefde voor jou!

In de veertigdagentijd lezen we de verhalen over Jezus.
Hij gaf zijn tijd, zijn aandacht en zelfs zijn leven uit Liefde voor de mensen.
Ons leven is geen rechtlijnig pad. Het kan opeens veranderen door verdrietige of fijne dingen die gebeuren. Soms slaan we een andere weg in, uit liefde voor een ander.
Daarom is voor de schikking gekozen voor kronkeltakken van de hazelaar.
Met deze kronkeltakken maken we iedere week een andere vorm, zoals een boog of cirkel.
Voor iedere viering wordt iets van symboliek toegevoegd, passend bij de lezing.
De eerste schikkingen hebben een sober karakter. De veertigdagentijd begint immers somber, het is een tijd van bezinning.
De liturgische kleur in deze periode is paars. Naarmate we dichter bij Pasen komen, worden de schikkingen lichter en kleurrijker.

De eerste zondag lezen we over Jezus in de woestijn:
We zien een weg met stenen, het brood en in de verte een witte bloem.

Meditatieve Tekst:

UIT LIEFDE VOOR JOU

WANDELEN IN DE WOESTIJN

LEEFTOCHT

HET VERGEZICHT


Symbolische schikking voor de 2e zondag van de 40dagen tijd.

De schikking van de kronkeltakken is veranderd in  een berg.
Symbool van drie bloemen is toegevoegd, naar aanleiding van de lezing uit Mattheus 17 over Jezus op de berg met Mozes en Elia.

Meditatieve Tekst:

Op de berg
In stilte luisterend, biddend
Drie profeten
Gevonden wijsheid

 


Symbolische schikking voor de 3e zondag van de 40dagentijd.

Op de 3e zondag van de veertigdagentijd lezen we over de ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse vrouw bij de bron.
De kronkeltakken zijn veranderd in een cirkel, liggend op een spiegel.
In de cirkel een schaal met water.

Meditatieve Tekst:

Bronnen
Van inspiratie
Spiegels met gedachten
Verbinding voor mij
En jou


Symbolische schikking voor de 4e zondag van de 40dagentijd.

De lezing is deze 4e zondag  uit Johannes 9  en gaat over de genezing van een blinde..
De schikking is veranderd in de vorm van een oog.

Meditatieve tekst:

Open ogen….
Zien, kijken, gezien worden.
Wie ben jij……  geworden?

 

 


Symbolische schikking voor de 5e zondag van de 40dagentijd.

Op de 5e zondag lezen we over de opwekking van Lazarus.
De schikking is veranderd in een krans van dorre takken.
Als symbool van troost zijn roze tulpen verweven.

Meditatieve tekst:
Ogenschijnlijk dorre krans
Levensloop
Troost,
Liefde

 


Symbolische schikking voor de 6e zondag van de veertigdagentijd.

De lezing van deze 6e zondag is uit Johannes12: De intocht in Jeruzalem.
De kronkeltakken zijn veranderd in de vorm van een weg.
De Palmtakjes zijn als symbool toegevoegd.

Meditatieve tekst:

Op weg
Samen juichen
Alleen
Uit liefde voor jou

 

Symbolische Schikking voor Witte Donderdag

We lezen over het verraad in de hof van Getsemané.
De vorm van de kronkeltakken is weer een krans.
Als symbool is de Judaspenning toegevoegd.

Meditatieve tekst:

Zonder licht geen donker
Zonder liefde geen verraad
30 zilverlingen
Zonde

 

Symbolische schikking voor Goede Vrijdag

We lezen over de kruisiging.
De kronkeltakken zijn geschikt tot een gaffelkruis.
Twee Armen staan smekend omhoog:

Meditatieve tekst:

Ten Hemel schreiend
Gekruisigde Verlosser
Brenger van genade
Trouw aan ons

 

Symbolische schikking voor Stille Zaterdag / Pasen

In de avondviering wordt de donkere doek van de schikking gehaald.

Uitleg: We lezen over de Opstanding van Jezus. Het is Pasen.
Bij de krans van kronkeltakken zijn witte bloemen geschikt als symbool van het nieuwe leven.

Meditatieve tekst:
Nieuw leven
De dood overwonnen
Kleuren, geuren
Kringloop
Begin zonder eind

Ga naar de bovenkant