40 dagen & Pasen

symbolische schikkingen 40 dagen en Pasen 2021

Symbolische schikking 1e zondag veertigdagentijd

Vandaag is het de eerst zondag van de veertigdagentijd.
De naam van de zondag is “Invocabit” Dit betekent. ” Ik zal aanroepen”.
De kleur van de zondag is paars.
De komende weken worden de lezingen die in Kind op Zondag staan  door ons gevolgd.

Het thema is : De Levensweg”

We lezen vandaag uit Genesis over Gods belofte aan Noach in het teken van de regenboog.
Ook lezen we uit Marcus over de verzoeking van Jezus in de woestijn.
Hier startte het werk, de levensweg,  van Jezus.
In de schikking  zien we de regenboog en een weg door de woestijn.
Ook wij mogen in deze moeilijke tijd, waar we veel alleen zijn, als in een woestijn, en we elkaar niet lijfelijk kunnen ontmoeten, kracht ontvangen van deze Jezus en ons vast houden aan de belofte die God ook aan ons gegeven heeft.

40 dagen project ZWO, ” Ik ben er voor jou”, zeven keer barmhartigheid

40dagentijd 2021: Ik ben er voor jou

Zeven keer barmhartigheid

Er zijn zóveel mensen die wachten op een beetje barmhartigheid, een daad van goedheid of een warm woord. Sommigen wonen in Moldavië, anderen in Libanon, Indonesië, Zuid-Afrika of bij ons om de hoek. Jezus laat ons zien wat barmhartigheid is: de hongerigen eten, de dorstigen drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven. Zo inspireert hij ons tot op de dag van vandaag. Als ultieme daad van goedheid gaf Hij zijn leven en stond Hij op uit de dood. De hoop die dát geeft, geven we door: door barmhartig te zijn en goed te doen.

Samen zijn we kerk in actie, doe mee!

 

Inzameling:

21 feb 2021

Collecte Kerk in Actie – Werelddiaconaat (Moldavië – 40dagentijd 2021)

7 mrt 2021

Collecte Kerk in Actie – Zending (Libanon – 40dagentijd 2021)

14 mrt 2021

Collecte Kerk in Actie – Diaconaat (Nederland – 40dagentijd 2021)

21 mrt 2021

Collecte Kerk in Actie – Werelddiaconaat (Indonesië – 40dagentijd 2021)

4 apr 2021

Collecte Kerk in Actie – Werelddiaconaat (Zuid-Afrika – Pasen 2021)

 

U kunt wekelijks voor het betreffende project uw gift overmaken via de apostel-app met de vermelding voor welk doel,
of op het centrale rekeningnummer: NL 56 RABO 0373 7353 91 t.n.v. de Protestantse Gemeente Hoogeveen met vermelding van het doel.

 

40 dagen,40 verhalen, elke dag in de 40 dagen

Veertig dagen, veertig verhalen

Zeven vertellers werken samen in een uniek, digitaal initiatief: www.40verhalen.nl. Vanaf Aswoensdag 17 februari tot Paaszondag 5 april 2021, elke dag is er een nieuw, inspirerend verhaal op weg naar Pasen

Live spelen voor publiek zit er voorlopig nog niet in. Daarom presenteren zeven vertellers online hun verhalen tijdens de veertigdagentijd, vanouds de vastenperiode die na Carnaval begint. Van maandag tot en met zaterdag is er een gefilmde vertelling, op de zondag is er een kookfilmpje.

Elke week heeft een eigen thematiek dat past binnen een overkoepelend thema: pelgrimage. De ene keer gaan de verhalen over vertrekken, ontdekken of schuilen, de andere keer over vallen en opstaan, strijden, uitzien of thuiskomen. De gekozen aanpak is breed, met korte verhalen uit allerlei culturele en religieuze tradities.

De vertellers zijn: Gottfrid van Eck, Pauline Seebregts, Stephan de Jong, Peterine Kooijmans, Talitha Nawijn, Eveline Masetti en Kees Posthumus. Allemaal treden ze regelmatig op in kerken, theaters en op andere podia. Wie dat wil kan deze vertellers financieel ondersteunen met een vrijwillige donatie via de betaalknop op www.40verhalen.nl

 

Vanaf woensdag 17 februari 2021 staan de eerste verhalen van die week op de website.
Daarna volgt er elke zondag een nieuwe reeks van zeven filmpjes.

 

Paasgroeten actie

Paasgroetenactie:

In de 40-dagentijd werd er in voorgaande jaren door de ZWO-werkgroep Oosterkerk aandacht besteed aan de paasgroetenactie voor gedetineerden in Nederland en het buitenland. Om onze gedetineerden toch een paasgroet te kunnen bezorgen hebben we het volgende bedacht. Zou u op een kaart een bemoediging en uw voornaam willen zetten. Deze kaarten kunt u in de brievenbus doen bij de familie Abma, Regulus 15 of de familie Kuiper, Buizerdlaan 111. De kaarten worden dan gezamenlijk naar het verdeeladres gestuurd waar ze over de verschillende gevangenissen verdeeld worden. Op deze kaarten hoeft geen postzegel.

Optie 2: Dubbele kaarten, één kaart voor de gevangene met bemoediging en voornaam en één lege kaart met postzegel voor de gevangene om te versturen.  Gedetineerden kunnen zo zelf een kaart versturen naar familie of vrienden. Dit betekent veel voor hen.

Kaarten inleveren kan tot uiterlijk dinsdag 2 maart 2021.

Enkele voorbeelden van bemoediging zijn:

  • U bent in onze gedachten. Houd moed, wees sterk, u wordt niet vergeten.
  • Onze beste wensen, ook voor de toekomst. Verlies de hoop niet.
  • Vandaag hebben we voor u gebeden.
  • Wij houden van u met de liefde van de Heer.
  • De Heer is uw Herder en Hij zal bij u zijn.
  • Ik bid dat u de armen van onze God om u heen zult voelen.
  • Christenen over de hele wereld staan naast u.
  • Ik wens u Gods zegen.

Zwo-werkgroep Oosterkerk

 

Instructiefilmpje Paasgroetenactie

 

Veertigdagenproject kindernevendienst (2021)

Veertigdagenproject kindernevendienst (2021)

In de veertigdagentijd horen we hoe Jezus op weg gaat naar Pasen.

Het is een weg door de woestijn en over een hoge berg. Een weg naar de tempel, en ook een weg naar grasland waar eten genoeg is voor vijfduizend mensen. Het is een weg door het donker en een weg waarop Jezus als koning wordt toegejuicht. Uiteindelijk wordt het een weg door de dood naar het leven.

De verhalen van deze periode worden zichtbaar gemaakt op een spelbord. Elke week zetten de kinderen zeven stappen op het spelbord en krijgen ze iets te zien van het verhaal van die week. Zo geeft het spelbord de weg weer die Jezus gaat. En wij gaan met Hem mee: stap voor stap op weg naar Pasen.

 

Juist nu de mogelijkheden beperkt zijn om in de kerk samen te komen, is het mooi om thuis aandacht te besteden aan de veertigdagentijd.
Hiervoor zijn gezinsboekjes gemaakt.

presentatie levensweg

werkbladen

Kleurplaten bij 40 dagen project ZWO
Kleurplaat Geen kind alleen (Afrika)
Kleurplaat Kerk en moskee
Kleurplaat landbouw Azië (1)
Kleurplaat Samen staan we sterk (1)
Kleurplaat Zorg voor elkaar (1)

Huispaaskaarsen 2021, bestellen

Huispaaskaarsen 2021

De ambtsgroep eredienst wil u gelegenheid geven om een huispaaskaars 2021 te bestellen. Bestellen in de kerk is nu niet mogelijk. Bestellen kan alleen telefonisch of per mail. (zie verderop)

U kunt kiezen uit 4 modellen en vier verschillende lengtes.

Wasreliëf C: Beschermde aarde.

Deze versiering staat symbool voor de bescherming van God voor onze aarde, welke wij momenteel zo enorm nodig hebben met de Corona-pandemie.

Wasreliëf D: Zon, vissen en druiven

Prachtig realistisch reliëf verwijzend naar de vermenigvuldiging van 2 vissen; de belichaming van Christus om de mensheid te redden. De druiven verwijzen naar Jezus, die zich de ware wijnstok noemt. ‘Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken.’

Wasreliëf E: CHI-RHO kruis

Klassiek model kruis in de vorm van een P en een X. Chi en Rho (Grieks PX of Christus Monogram/Pax Christus = Vrede Christus).

Wasreliëf F: Vredesduif

Een Chi-Rho kruis met daaronder de vredesduif in een oranje/geel medaillon.

De lengtes van de kaarsen zijn: 25, 30, 40, 60Cm., Ø 8 cm.

Model                                    Lengte                        Prijs

C25, D25, E25, F25               25 cm              € 20,50

C30, D30, E30, F30               30 cm              € 27,00

C40, D40, E40, F40               40 cm              € 33,75

C60, D60, E60, F60               60 cm              € 58,95

Geeft u bij de bestelling uw adres, telefoon, model en lengte aan. Bestellen kan uiterlijk tot

vrijdag 26 februari.

Om een idee te krijgen van de kaarsen is van elke groep een afbeelding te zien.

U kunt de kaarsen bestellen bij Harry Lip, 0528-269883 of liptapuit@gmail.com

 

 

 

Avondgebeden(tijdens de 40 dagen) in Oosterkerk en Goede Herderkerk, om en om zes dinsdagavonden van 19.30 tot 20.00 uur

Avondgebeden in de veertigdagentijd

Picture

In de veertigdagentijd zullen er wekelijks avondgebeden gehouden worden door ds. Jolanda Paans  en ds. Dick van der Vaart. Deze zullen om en om, via livestream, worden uitgezonden vanuit de Goede Herderkerk waar ds. Dick van der Vaart zal voorgaan of vanuit de Oosterkerk waarin ds. Jolanda Paans zal voorgaan. Hiermee willen we gestalte geven aan de verbondenheid van onze wijken, die immers aan elkaar grenzen. In de avondgebeden zal steeds een statie van de kruisweg van Ruud Bartlema centraal staan.

Wanneer:       6 dinsdagavonden

Tijd:               19.30-20.00 uur.   

23 februari      ds. Jolanda Paans                   Oosterkerk, https://www.oosterkerkhoogeveen.nl

2 maart            ds. Dick van der Vaart           Goede Herderkerk http://www.goedeherderkerk.nl

9 maart            ds. Jolanda Paans                  Oosterkerk

16 maart          ds. Dick van der Vaart           Goede Herderkerk

23 maart          ds. Jolanda Paans                   Oosterkerk

30 maart          ds. Dick van der Vaart           Goede Herder kerk

Ga naar de bovenkant