06-18431967

Als u pastorale zorg nodig hebt kunt u contact opnemen met   06-18 43 19 67.
U krijgt dan één van de pastoraatsouderlingen te spreken.
Die zal u verder verwijzen.