Loading...
Home2022-09-13T08:53:42+01:00
Hoofdstraatkerk: Oosterkerk:

Met het oog op zondag 10 december 2023

Dienst in de Hoofdstraatkerk, 2e Advent

Ochtenddienst:   9.30 uur
Voorgangers:      ds. Dick van der Vaart
Organist:             Tim Vroom

Vesperviering: 17.00 uur 2e Advent
Liturgie adventvespers 2023

Symbolische schikking voor Advent
De komende 4 adventzondagen bestaat de schikking uit een weg, die steeds lichter wordt.
Ook een pijl, die een bepaalde richting aangeeft.
Symbolische schikking 2e advent

De pijl wijst naar links

Johannes verwijst naar de toekomst met Jezus

Daarmee staat Johannes links van Jezus.

De weg is groen:

Er is hoop voor de toekomst

 

Kind op zondag:
Thema voor Advent is: Weet jij hoe laat het is?

Beluister hier het verhaal van deze dag 10 dec: ‘Johannes de Doper’.

Inzameling gaven zondag 10 december 2023 (Graag digitaal; via de App Appostel)

– Eerste inzameling:  diaconie – Rudolphstichting / PIT-ProRege
– Tweede inzameling: onderhoud gebouwen en energiekosten
– Bij de uitgang: kerk,  bussen voor zending en wijkkas

U kunt wekelijks voor het betreffende project uw gift overmaken via de app: Appostel met de vermelding voor welk doel, of op het centrale rekeningnummer: NL 56 RABO 0373 7353 91 t.n.v. de Protestantse Gemeente Hoogeveen met vermelding van het doel.

We verzoeken iedereen zoveel mogelijk gebruik te maken van de App Appostel, dit bespaart ons veel werk.

Nieuwe app: Appostel installatie handleiding klik hier: Webpagina
Als u de giften zelf overmaakt kunt u dit vanaf heden doen op bankrekeningnummer: NL56 RABO 0373735391 ten name van de Protestantse Gemeente Hoogeveen

(meer…)

Oosterkerk definitief dicht

Definitief besluit:

De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Hoogeveen
heeft in de vergadering van 12 oktober 2023 definitief besloten
om de Oosterkerk te onttrekken aan de eredienst (af te stoten)
en heeft het College van Kerkrentmeesters opdracht gegeven
de Oosterkerk in zijn geheel voor verkoop aan te bieden.

ter info:

http://gereformeerdekerken.info/

 

In deze tijd…

Symbolische schikking voor de tijdelijk laatste dienst in de Oosterkerk, zondag 12 juni 2022
De steen waarop het stuk is gemaakt, is symbool van het geloof;
het fundament van onze gemeente.
Het bananenblad is gekozen voor Gods Bescherming
en de roos voor de Liefde van God.
Laten wij, als veelkleurige gemeente,
elkaar vasthouden in het geloof,
vertrouwend op Gods oneindige Liefde en Bescherming
nu en in de toekomst.

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>..

https://t.jwwb.nl/-Z9LffnfcfgZhy3NeDGzMrQ8Uio=/217x0/filters:quality(95)/f.jwwb.nl%2Fpublic%2Fm%2Fn%2Fx%2Ftemp-zjsaktugppgxqzfokhvn%2Frn93o7%2FVeiligDenken_VeiligDoen.pngHierbij het adres van de nieuwe website met alle informatie over de veiligheid bij de PGH en de laatste corona-maatregelen voor de wijken van de Protestantse Gemeente Hoogeveen

Deze website wordt actueel gehouden…https://pknhoogeveen-veiligheid.jouwweb.nl/

Acties voor Gambia en Roemenië

Een noodkreet uit Jambanjelly!!!

 


Volgende actie:
de jaarlijkse oliebollen en kniepertjes verkoop op 30 december bij Herma en Jan Kok, Plevier 8. Meer info volgt.

Opbrengst Speculaasactie 2023: € 1033,90
Onze dank aan alle kopers van lekkere dingen voor Sinterklaas.
Heel fijn dat u ons op deze manier wilde steunen.
Ook onze grote dank aan Ingrid en Anne Jager die jaarlijks de hele organisatie van deze actie verzorgen.

Opbrengst Fancy Fair € 2333,00

Nieuw project in Gambia voor het Jeugd voor Gambia team

Opbrengst Heel Jeugd voor Gambia kookt: € 732,50

Bericht uit Roemenië, kerstpakketten uitgedeeld:
Foto’s uit Roemenië

“Pastorale ouderlingen” gezocht

Presentatie nieuwe opzet Pastoraat Oost

“Pastorale ouderlingen” gezocht

Ons gemeentezijn rust op vier pijlers

  1. Het vieren en inoefenen van onze relatie met God (in de eredienst, Leeftocht.)
  2. Het vieren en inoefenen van onze relatie met elkaar (pastoraat maar ook elders, Passage)
  3. De dienst aan de samenleving (diaconie maar ook voedselbank)
  4. Het communiceren met de samenleving (kerk in de buurt)

We gaan ervan uit dat wanneer deze vier pijlers stevig staan en hun onderling verband goed is, onze gemeente zal bloeien. Van jaar tot jaar blijkt dan de ene dan de andere pijler onderhoud nodig te hebben.
Dit jaar vraagt de tweede pijler met name het pastoraat onze aandacht.
Door het vertrek van pastorale ouderlingen zijn we op zoek naar opvolgers.
Dat valt in een zilveren gemeente niet mee.
Maar op drie pijlers kan een gemeente niet staan.
Daarom vragen we u: wanneer er een beroep op u gedaan wordt, wilt u dit dan serieus in overweging nemen?

 

Agenda

Nieuws

Advent & Kerst
40 dagen & Pasen
Pinksteren
Bijzondere diensten

Petrus: Magazine van de Protestantse kerk met veel goed nieuws en liederen.


Op MijnKerk.nl vind je handvatten om geloof een plek te geven in je dagelijks leven. MijnKerk.nl is een initiatief van de Protestantse Kerk Nederland.
Bekijk ook de YouTube-pagina van MijnKerk.


Nieuws Protestantse Kerk

Ga naar de bovenkant