Loading...
Home2021-01-12T16:42:40+01:00

Actueel nieuws verbouwplan Oosterkerk 2021

Wij houden u op de hoogte van de verbouwing van de Oosterkerk op de website.

Zie daarvoor onder het kopje “nieuws”, VERBOUW OOSTERKERK 2021

Wij horen dat er ook gemeenteleden zijn die graag wat extra’s willen overmaken t.b.v. de verbouw Oosterkerk. Daarvoor is inmiddels een speciale bankrekening geopend. Elke gift of schenking is welkom en zal goed worden besteed. Dank alvast.
Bankrekeningnummer:
NL21 RABO 0399041672 Protestantse Gemeente Hoogeveen o.v.v. Verbouw Oosterkerk

Met het oog op zondag 20 juni 2021

Zondag 20 juni, 3e zondag na Trinitatis

We lezen Johannes 4: 27-42. Jezus blijft twee dagen in een Samaritaanse stad, waar veel mensen tot geloof komen. Hij vertelt zijn leerlingen dat zij hem kunnen helpen. Zij mogen de oogst binnenhalen waar ze zelf geen moeite voor hebben hoeven doen.

Voorganger:   ds. Dick van der Vaart
Organist:         Harry van der Veen

 

Oppasdienst: voorlopig geen gelegenheid voor oppas*

Kindernevendienst: 20 juni 2021
Hij weet het.
Bijbel: Johannes 4:27-42
Jezus blijft twee dagen in een Samaritaanse stad, waar veel mensen tot geloof komen. Hij vertelt zijn leerlingen dat zij hem kunnen helpen: zij mogen een oogst binnenhalen waar ze zelf geen moeite voor hebben hoeven doen.

Beluister hieronder het verhaal van deze zondag: ‘Bij de put’.

 

Aanscherping corona maatregelen:
Welke gevolgen de corona-maatregelen hebben voor de activiteiten in de Oosterkerk. Klik hier

(meer…)

Inzameling gaven 20 juni 2021 (Graag digitaal; via de App Appostel)

Inzameling gaven zondag  20 juni 2021
– Eerste inzameling: diaconie, Avondmaalscollecte:  t.b.v. de voedselbank
– Tweede inzameling: plaatselijk wijkwerk
Derde inzameling: Kerk, zending en wijkkas

tU kunt wekelijks voor het betreffende project uw gift overmaken via de appostel-app met de vermelding voor welk doel, of op het centrale rekeningnummer: NL 56 RABO 0373 7353 91 t.n.v. de Protestantse Gemeente Hoogeveen met vermelding van het doel.

We verzoeken iedereen zoveel mogelijk gebruik te maken van de App Appostel, dit bespaart ons veel werk.

Nieuwe app: Appostel installatie handleiding klik hier: Webpagina
Als u de giften zelf overmaakt kunt u dit vanaf heden doen op bankrekeningnummer: NL56 RABO 0373735391 ten name van de Protestantse Gemeente Hoogeveen

(meer…)

“Pastorale ouderlingen” gezocht

Presentatie nieuwe opzet Pastoraat Oost

“Pastorale ouderlingen” gezocht

Ons gemeentezijn rust op vier pijlers

  1. Het vieren en inoefenen van onze relatie met God (in de eredienst, Leeftocht.)
  2. Het vieren en inoefenen van onze relatie met elkaar (pastoraat maar ook elders, Passage)
  3. De dienst aan de samenleving (diaconie maar ook voedselbank)
  4. Het communiceren met de samenleving (kerk in de buurt)

We gaan ervan uit dat wanneer deze vier pijlers stevig staan en hun onderling verband goed is, onze gemeente zal bloeien. Van jaar tot jaar blijkt dan de ene dan de andere pijler onderhoud nodig te hebben.
Dit jaar vraagt de tweede pijler met name het pastoraat onze aandacht.
Door het vertrek van pastorale ouderlingen zijn we op zoek naar opvolgers.
Dat valt in een zilveren gemeente niet mee.
Maar op drie pijlers kan een gemeente niet staan.
Daarom vragen we u: wanneer er een beroep op u gedaan wordt, wilt u dit dan serieus in overweging nemen?

 

Agenda

Nieuws

Advent & Kerst
40 dagen & Pasen
Pinksteren
Bijzondere diensten

Petrus: Magazine van de Protestantse kerk met veel goed nieuws en liederen.


Op MijnKerk.nl vind je handvatten om geloof een plek te geven in je dagelijks leven. MijnKerk.nl is een initiatief van de Protestantse Kerk Nederland.
Bekijk ook de YouTube-pagina van MijnKerk.


Nieuws Protestantse Kerk

Ga naar de bovenkant