Loading...
Home2021-01-12T16:42:40+01:00

Een avondklok gebed

Een compleet mislukte dag…Soms heb je zo’n dag. Alles gaat mis. Je voelt je miserabel, en andere mensen kunnen je niet helpen. Soms maken ze het zelfs erger. Wat doe je dan?
Moet je wel iets doen, of kun je maar beter gewoon wachten op morgen, in de hoop dat het dan beter is?
Rebbeca had laatst zo’n dag en schreef er een column over. Je vindt ‘m in de nieuwsbrief.
https://mailchi.mp/a348e8f9c818/26-januari?e=f28f6a2c50

Team MijnKerk

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Voorgenomen besluit Oosterkerk, procedure en gang van zaken( zie onder agenda).
Aanmelden digitale gemeente avond en informatieve vragen: Belangstellenden voor de digitale gemeenteavond op

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Ter bemoediging in 2021

Lied: Waar twee of drie

‘Waar twee of drie mijn woorden horen,
veelstemmig zullen zij verstaanbaar zijn.
Waar twee of drie eenstemmig zwijgen,
vertrouw op mij: Ik zal er zijn.’

Pdf Oosterkerk
Interview met ds. Dick van der Vaart (overgenomen van de Hoogeveensche Courant met toestemming)

Met het oog op 31 januari 2021, 4e zondag na Epifanie (kleur groen)

Zondag 31 januari, 4e zondag na Epifanie

We lezen Marcus 1: 21-28 waar Jezus een bezetene geneest en Deuteronomium 18: 15-20 waar het gaat over ware en valse profeten.
De liederen zijn uitgekozen in overleg met de cantorij waarvan vier leden zouden zingen.
Helaas is dit nu niet mogelijk als gevolg van de coronamaatregelen.

Voorganger:   ds. Dick van der Vaart
Organist:         Bram van Dijk

De dienst begint om 09.30 uur (online dienst)

Voor de kinderen: kleurplaat voor zondag werelddiaconaat: kleurplaat Bangladesh
Ouders kunnen zich aanmelden via: www.kindopzondag.nl
Eventueel in overleg (over abonneenummer) met Atty Huizinga: attyhuizinga@gmail.com
Oppasdienst: voorlopig geen gelegenheid voor oppas*

Aanscherping corona maatregelen: We verzorgen alleen online erediensten.
Zoals tot nu toe mogen gemeenteleden, die niet beschikken over een computer de diensten wel bijwonen.


Online meekijken of luisteren: Deze dienst wordt online weergegeven op deze website:
Zie het blokje hierboven onder kopje meekijken en meeluisteren> live of later in de herhaling.

In verband met de landelijke lockdown is de Oosterkerk gesloten tot en met dinsdag 19 januari a.s.
Voor alle informatie hierover, druk op de rode knop ZAAL RESERVEREN.

Aanscherping corona-maatregelen.
* De Oosterkerk is open voor de erediensten voor een beperkt aantal mensen die de uitzending via de livestream niet kunnen volgen.
* Op de woensdagochtenden is tussen 10.30 uur en 12.00 uur voor diegenen die daar behoefte aan hebben, gelegenheid om een kaarsje aan te steken en even stil te zijn.
Ook zal er iemand van de pastoraatsgroep aanwezig zijn om een luisterend oor te bieden.

Met deze maatregelen wil ook de Protestantse Gemeente Hoogeveen Oost de maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en meehelpen om de reisbewegingen en de contactmomenten tussen mensen tot een minimum te kunnen beperken. 

(meer…)

Inzameling gaven op zondag 31 januari 2021. Graag digitaal; via de App Appostel

Inzameling van de gaven op 31 januari 2021
Eerste inzameling:
Diaconie ; Algemene middelen

Tweede inzameling:
Plaatselijk wijkwerk

In de kerk zijn bussen voor kerk, zending en wijkkas bij de uitgang.

We verzoeken iedereen zoveel mogelijk gebruik te maken van de App Appostel, dit bespaart ons veel werk.

Nieuwe app: Appostel installatie handleiding klik hier: Webpagina
Als u de giften zelf overmaakt kunt u dit vanaf heden doen op bankrekeningnummer: NL56 RABO 0373735391 ten name van de Protestantse Gemeente Hoogeveen (meer…)

In deze tijd…

HOUD MOED en HEB LIEF
God zal met je meegaan

Straks bijeen als de dreiging voorbij is

Een gebed van scriba ds. René de Reuver
Psalm 65: ‘De stilte zingt U toe, o Here’
geeft woorden aan mijn gebed in deze tijd van lockdown.

nieuws Protestantse Kerk

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>..

https://t.jwwb.nl/-Z9LffnfcfgZhy3NeDGzMrQ8Uio=/217x0/filters:quality(95)/f.jwwb.nl%2Fpublic%2Fm%2Fn%2Fx%2Ftemp-zjsaktugppgxqzfokhvn%2Frn93o7%2FVeiligDenken_VeiligDoen.pngHierbij het adres van de nieuwe website met alle informatie over de veiligheid bij de PGH en de laatste corona-maatregelen voor de wijken van de Protestantse Gemeente Hoogeveen

Deze website wordt actueel gehouden…https://pknhoogeveen-veiligheid.jouwweb.nl/

Zondag WERELDDIACONAAT, 7 februari 2021

Collecte Werelddiaconaat 7 februari

Beter bestand tegen water in Bangladesh

 Zondag 7 februari wordt gecollecteerd voor het Werelddiaconaat van Kerk in Actie. De collecte is bestemd voor Bangladesh dat regelmatig wordt geteisterd door overstromingen.

Bijna jaarlijks treden in Bangladesh de rivieren buiten hun oevers. Een ramp, maar ook een zegen omdat het rivierwater zorgt voor vruchtbaar land. De klimaatverandering heeft tot gevolg dat de overstromingen talrijker, heftiger en meer onberekenbaar zullen worden. Een goede voorbereiding is dan noodzakelijk. Door je huis op een hogere plek te bouwen bijvoorbeeld of op grotere afstand van de rivier. Of door een goed waarschuwingssysteem op te zetten, zodat mensen zichzelf en hun vee tijdig in veiligheid kunnen brengen. Een van de programma’s van Kerk in Actie is hierop gericht. Medewerkers van lokale partnerorganisaties worden getraind in rampenpreventie.
Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie partners in Bangladesh om de bevolking zo veilig mogelijk te laten leven.

Daarom de oproep aan u : Geef – voor zover mogelijk –  in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 25 RABO 0373712766 t.n.v. Werelddiaconaat Hoogeveen en o.v.v. rampenbestrijding Bangladesh

 

https://youtu.be/EiLb3QtEEsw

presentatie Bangladesh

 

Agenda

Nieuws

Advent & Kerst
40 dagen & Pasen
Pinksteren
Bijzondere diensten

Petrus: Magazine van de Protestantse kerk met veel goed nieuws en liederen.


Op MijnKerk vind je handvatten om je geloof een plek te geven in je dagelijks leven.


Lied: Kom met het licht van uw ontferming
Ga naar de bovenkant