Loading...
Home2021-01-12T16:42:40+01:00

Met het oog op zondag 16 mei 2021, Wezenzondag, Jeugddienst

Zondag 16 mei, Wezenzondag, jeugddienst
Vandaag vieren we een jeugddienst.
Een jeugddienst waarin we jong en oud met elkaar in verbinding willen brengen.
Het thema is nog niet definitief vastgesteld maar mogelijk wordt het: ‘De zin van het leven’.

Voorganger: ds. Dick van der Vaart
Met medewerking van de jeugddienstcommissie, Jan Godeke en Bert Lammers en een aantal jongeren.

Oppasdienst: voorlopig geen gelegenheid voor oppas*

Kindernevendienst: werkbladen + uitleg

16 mei kindernevendienst

Beluister hieronder het verhaal van deze zondag: ‘Jezus bidt voor de wereld’.

 

Emmaüswandeling, 1e Pinksterdag

Aanscherping corona maatregelen:
Er is dinsdag 23 maart weer een persconferentie geweest.
Welke gevolgen de corona-maatregelen heeft voor de activiteiten in de Oosterkerk. Klik hier

(meer…)

Inzameling gaven 16 mei 2021 (Graag digitaal; via de App Appostel)

Inzameling gaven, zondag 16 mei
– Eerste inzameling: Wijkdoelcollecte INLIA

– Tweede inzameling: Bloemen
– Derde inzameling: Kerk, zending en wijkkas

toelichting wijkdoel 16 mei

U kunt wekelijks voor het betreffende project uw gift overmaken via de appostel-app met de vermelding voor welk doel, of op het centrale rekeningnummer: NL 56 RABO 0373 7353 91 t.n.v. de Protestantse Gemeente Hoogeveen met vermelding van het doel.

We verzoeken iedereen zoveel mogelijk gebruik te maken van de App Appostel, dit bespaart ons veel werk.

Nieuwe app: Appostel installatie handleiding klik hier: Webpagina
Als u de giften zelf overmaakt kunt u dit vanaf heden doen op bankrekeningnummer: NL56 RABO 0373735391 ten name van de Protestantse Gemeente Hoogeveen

(meer…)

“Pastorale ouderlingen” gezocht

Nieuwe opzet Pastoraat:

presentatie nieuwe opzet pastoraat Oost

 

“Pastorale ouderlingen” gezocht

Ons gemeentezijn rust op vier pijlers

  1. Het vieren en inoefenen van onze relatie met God (in de eredienst, Leeftocht.)
  2. Het vieren en inoefenen van onze relatie met elkaar (pastoraat maar ook elders, Passage)
  3. De dienst aan de samenleving (diaconie maar ook voedselbank)
  4. Het communiceren met de samenleving (kerk in de buurt)

We gaan ervan uit dat wanneer deze vier pijlers stevig staan en hun onderling verband goed is, onze gemeente zal bloeien. Van jaar tot jaar blijkt dan de ene dan de andere pijler onderhoud nodig te hebben.
Dit jaar vraagt de tweede pijler met name het pastoraat onze aandacht.
Door het vertrek van pastorale ouderlingen zijn we op zoek naar opvolgers.
Dat valt in een zilveren gemeente niet mee.
Maar op drie pijlers kan een gemeente niet staan.
Daarom vragen we u: wanneer er een beroep op u gedaan wordt, wilt u dit dan serieus in overweging nemen?

 

Agenda

Nieuws

Advent & Kerst
40 dagen & Pasen
Pinksteren
Bijzondere diensten

Petrus: Magazine van de Protestantse kerk met veel goed nieuws en liederen.


Op MijnKerk.nl vind je handvatten om geloof een plek te geven in je dagelijks leven. MijnKerk.nl is een initiatief van de Protestantse Kerk Nederland.
Bekijk ook de YouTube-pagina van MijnKerk.


Nieuws Protestantse Kerk

Ga naar de bovenkant