Loading...
Home2021-01-12T16:42:40+01:00

Met het oog op zondag 12 december 2021

Zondag 12 december, 3e zondag van Advent
We lezen Lucas 1: 39-56. De ontmoeting van Maria en Elizabeth.

morgendienst: 9.30 uur
Voorganger: ds. Dick van der Vaart
Organist:   Wim Oostenbrink

Oppasdienst: voorlopig geen gelegenheid voor oppas

Kindernevendienst: 12 december 2021
Thema: Voel jij dat ook?
Bijbel:  Lucas 1, 39-56
Maria gaat op bezoek bij haar tante Elisabet. Zodra Elisabet de groet van Maria hoort, maakt haar kind een sprongetje in haar buik. Maria zingt een lied over ‘de wereld andersom’: God maakt kleine mensen groot en grote mensen klein.

Adventsvespers in Oost
Adventsvesper 16.00 uur
Liturg: Henk Alberts; Lector: Syts Schouten-Bouma; Organist: Harry van der Veen

 

Coronamaatregelen.
Coronamaatregelen aangescherpt: PGH vanaf 13-11-2021 strengere regels

Op de woensdagochtenden is tussen 10.30 uur en 12.00 uur voor diegenen die daar behoefte aan hebben, gelegenheid om een kaarsje aan te steken en even stil te zijn.
Ook zal er iemand van de pastoraatsgroep aanwezig zijn om een luisterend oor te bieden.

Vrijwilligers gezocht voor de voedselactie op 11 december 2021
Kijk op: Voedselbank 11 december

Actueel nieuws verbouwplan Oosterkerk 2021

Wij houden u op de hoogte van de verbouwing van de Oosterkerk op de website.

Zie daarvoor onder het kopje: VERBOUW OOSTERKERK 2021

Wij horen dat er ook gemeenteleden zijn die graag wat extra’s willen overmaken t.b.v. de verbouw Oosterkerk. Daarvoor is inmiddels een speciale bankrekening geopend. Elke gift of schenking is welkom en zal goed worden besteed. Dank alvast.

Bankrekeningnummer:
NL21 RABO 0399041672 Protestantse Gemeente Hoogeveen o.v.v. Verbouw Oosterkerk

Inzameling gaven 12 december 2021 (Graag digitaal; via de App Appostel)

– Eerste inzameling: diaconie, Rudolphstichting / PIT-Pro Rege
– Tweede inzameling: kerk, t.b.v. onderhoud gebouwen en energiekosten
– Derde inzameling: Kerk, zending en wijkkas

U kunt wekelijks voor het betreffende project uw gift overmaken via de app: Appostel met de vermelding voor welk doel, of op het centrale rekeningnummer: NL 56 RABO 0373 7353 91 t.n.v. de Protestantse Gemeente Hoogeveen met vermelding van het doel.

We verzoeken iedereen zoveel mogelijk gebruik te maken van de App Appostel, dit bespaart ons veel werk.

Nieuwe app: Appostel installatie handleiding klik hier: Webpagina
Als u de giften zelf overmaakt kunt u dit vanaf heden doen op bankrekeningnummer: NL56 RABO 0373735391 ten name van de Protestantse Gemeente Hoogeveen

(meer…)

“Pastorale ouderlingen” gezocht

Presentatie nieuwe opzet Pastoraat Oost

“Pastorale ouderlingen” gezocht

Ons gemeentezijn rust op vier pijlers

  1. Het vieren en inoefenen van onze relatie met God (in de eredienst, Leeftocht.)
  2. Het vieren en inoefenen van onze relatie met elkaar (pastoraat maar ook elders, Passage)
  3. De dienst aan de samenleving (diaconie maar ook voedselbank)
  4. Het communiceren met de samenleving (kerk in de buurt)

We gaan ervan uit dat wanneer deze vier pijlers stevig staan en hun onderling verband goed is, onze gemeente zal bloeien. Van jaar tot jaar blijkt dan de ene dan de andere pijler onderhoud nodig te hebben.
Dit jaar vraagt de tweede pijler met name het pastoraat onze aandacht.
Door het vertrek van pastorale ouderlingen zijn we op zoek naar opvolgers.
Dat valt in een zilveren gemeente niet mee.
Maar op drie pijlers kan een gemeente niet staan.
Daarom vragen we u: wanneer er een beroep op u gedaan wordt, wilt u dit dan serieus in overweging nemen?

 

Agenda

Nieuws

Verbouw Oosterkerk 2021

Advent & Kerst
40 dagen & Pasen
Pinksteren
Bijzondere diensten

Petrus: Magazine van de Protestantse kerk met veel goed nieuws en liederen.


Op MijnKerk.nl vind je handvatten om geloof een plek te geven in je dagelijks leven. MijnKerk.nl is een initiatief van de Protestantse Kerk Nederland.
Bekijk ook de YouTube-pagina van MijnKerk.


Nieuws Protestantse Kerk

Ga naar de bovenkant