Loading...
Home2021-01-12T16:42:40+01:00

belangrijk en interessant voor de 40 dagen tijd 2021

Alle nieuws over 40 dagen en Pasen 2021 vindt u onder de rode knop(rechter kolom): 40dagen en pasen

*elke dinsdagavond in de 40 dagen een avondgebed om en om uit Goede Herderkerk en Oosterkerk

*veertig dagen , veertig verhalen  http://www.40verhalen.nl/

*project kindernevendienst, met werkbladen enz presentatie levensweg,  werkbladen

*project kerk in actie zie ook bij de inzameling van de gaven

Met het oog op 28 februari 2021, tweede zondag 40 dagentijd, zondag“Reminiscere”, ”Gedenk uw barmhartigheid.”

Deze zondag is de tweede zondag in de veertigdagentijd en wordt genoemd “Reminiscere”, naar  woorden uit psalm 25:
”Gedenk uw barmhartigheid, Heer, en uw gunstbewijzen,want die zijn van eeuwigheid”.
Het thema voor a.s. zondag is: OP DE BERG
De lezing uit het Marcusevangelie is: Marcus 9:2-9,  handelend over de verheerlijking op de berg.

Voorganger: ds. Janke Bolhuis               Organist: Tim Vroom

De dienst begint om 09.30 uur (online dienst)
Online meekijken of luisteren: De diensten worden online weergegeven op deze website:
Zie het blokje hierboven onder kopje meekijken en meeluisteren> live of later in de herhaling.


Voor de kinderen: 
project: Levensweg
zie onder de rode knop: “40 dagen en Pasen”. Werkbladen en gezinsboek

 

 

 

Oppasdienst: voorlopig geen gelegenheid voor oppas*

Aanscherping corona maatregelen:
Er is dinsdag 2 februari weer een persconferentie geweest.
(meer…)

Inzameling gaven op zondag 21 februari 2021. Project ZWO,” Ik ben er voor jou”. Graag digitaal; via de App Appostel

Inzameling van de gaven op 21 februari 2021
Eerste inzameling:
diaconie t.b.v. provinciale projecten

Tweede inzameling:
Plaatselijk jeugdwerk

Derde inzameling:( ook digitaal voor): kerk, zending en wijkkas

 Kerk in Actie – Werelddiaconaat 

video project zeven keer barmhartigheid

Met uw bijdrage aan de collecte steunt de Protestantse Kerk pioniersplekken en nieuwe vormen van kerk-zijn.
Geef in de collecte of maak uw gift over via NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. missionair werk februari

of: Zie ook website:
U kunt wekelijks voor het betreffende project uw gift overmaken via de appostel-app met de vermelding voor welk doel, of op het centrale rekeningnummer: NL 56 RABO 0373 7353 91 t.n.v. de Protestantse Gemeente Hoogeveen met vermelding van het doel.

 

We verzoeken iedereen zoveel mogelijk gebruik te maken van de App Appostel, dit bespaart ons veel werk.

Nieuwe app: Appostel installatie handleiding klik hier: Webpagina
Als u de giften zelf overmaakt kunt u dit vanaf heden doen op bankrekeningnummer: NL56 RABO 0373735391 ten name van de Protestantse Gemeente Hoogeveen (meer…)

In deze tijd…

HOUD MOED en HEB LIEF
God zal met je meegaan

Straks bijeen als de dreiging voorbij is

Een gebed van scriba ds. René de Reuver
Psalm 65: ‘De stilte zingt U toe, o Here’
geeft woorden aan mijn gebed in deze tijd van lockdown.

Het lied ‘Stil is de straat overal’ (tekst: Jan Jetse Bol, muziek: Jan Raas) werd in de eerste lockdown bewerkt door Gert Landman voor de coronavieringen van ds. Otto Grevink, in samenwerking met MijnKerk.nl. Nu we naast een steeds langere lockdown ook met een avondklok te maken hebben en de moedeloosheid toeneemt, is het lied opnieuw actueel. ‘Komt er, God, een nieuwe morgen…?’

Stil is de straat overal (lied 1003) - extra coupletten in de tijd van corona

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>..

https://t.jwwb.nl/-Z9LffnfcfgZhy3NeDGzMrQ8Uio=/217x0/filters:quality(95)/f.jwwb.nl%2Fpublic%2Fm%2Fn%2Fx%2Ftemp-zjsaktugppgxqzfokhvn%2Frn93o7%2FVeiligDenken_VeiligDoen.pngHierbij het adres van de nieuwe website met alle informatie over de veiligheid bij de PGH en de laatste corona-maatregelen voor de wijken van de Protestantse Gemeente Hoogeveen

Deze website wordt actueel gehouden…https://pknhoogeveen-veiligheid.jouwweb.nl/

Goederen transport naar Jambanjelly, Gambia

Goederen transport naar Jambanjelly, Gambia

Wij hopen begin maart weer goederen te sturen naar Gambia en gaan binnekort bananendozen inpakken die verscheept worden via Stichting Bennie helpt Gambia in Coevorden. Wij mogen altijd meeliften en de kosten worden per cubieke meter berekend, ongeveer 7 euro per bananendoos.

 

(meer…)

“Pastorale ouderlingen” gezocht

“Pastorale ouderlingen” gezocht

Ons gemeentezijn rust op vier pijlers

  1. Het vieren en inoefenen van onze relatie met God (in de eredienst, Leeftocht.)
  2. Het vieren en inoefenen van onze relatie met elkaar (pastoraat maar ook elders, Passage)
  3. De dienst aan de samenleving (diaconie maar ook voedselbank)
  4. Het communiceren met de samenleving (kerk in de buurt)

We gaan ervan uit dat wanneer deze vier pijlers stevig staan en hun onderling verband goed is, onze gemeente zal bloeien. Van jaar tot jaar blijkt dan de ene dan de andere pijler onderhoud nodig te hebben.
Dit jaar vraagt de tweede pijler met name het pastoraat onze aandacht.
Door het vertrek van pastorale ouderlingen zijn we op zoek naar opvolgers.
Dat valt in een zilveren gemeente niet mee.
Maar op drie pijlers kan een gemeente niet staan.
Daarom vragen we u: wanneer er een beroep op u gedaan wordt, wilt u dit dan serieus in overweging nemen?

 

Agenda

Nieuws

Advent & Kerst
40 dagen & Pasen
Pinksteren
Bijzondere diensten

Petrus: Magazine van de Protestantse kerk met veel goed nieuws en liederen.


Op MijnKerk.nl vind je handvatten om geloof een plek te geven in je dagelijks leven. MijnKerk.nl is een initiatief van de Protestantse Kerk Nederland.
Bekijk ook de YouTube-pagina van MijnKerk.


Nieuws Protestantse Kerk

Ga naar de bovenkant