Loading...
Home2021-01-12T16:42:40+01:00

belangrijk en interessant voor de 40 dagentijd 2021

Terug blik op 40 dagen en Pasen 2021 vindt u onder de rode knop(rechter kolom): 40 dagen en Pasen

Met het oog op zondag 18 april 2021, Misericordia

Zondag 18 april, 2e zondag na Pasen

Vandaag is het de tweede zondag na Pasen, zondag Misericordia, de zondag van Gods goedertierenheid, Gods barmhartigheid. De naam van deze zondag is ontleend aan Psalm 33 vers 5 waar staat: “De aarde is vol van de goedertierenheid des Heren”. Dat weten we sinds Pasen: God toont zijn goedertierenheid aan heel de wereld.

We lezen Johannes 21: 15-24. Jezus vraagt drie keer aan Petrus of hij van hem houdt. Hij geeft Petrus de opdracht om voor zijn “schapen” te zorgen. Zo wordt Petrus aangewezen als herder van mensen die bij Jezus horen.

 Voorganger:   ds. Dick van der Vaart

Organist:         dhr. Auke Helder

Oppasdienst: voorlopig geen gelegenheid voor oppas*

Aanscherping corona maatregelen:
Er is dinsdag 23 maart weer een persconferentie geweest.
Welke gevolgen de corona-maatregelen heeft voor de activiteiten in de Oosterkerk. klik  hier

(meer…)

Inzameling gaven 18 april 2021 (Graag digitaal; via de App Appostel)

Inzameling gaven, zondag 18 april

Eerste inzameling:  Diaconie (afdracht landelijk quotum)
Tweede inzameling: Plaatselijk pastoraalwerk
Derde inzameling: Kerk, zending en wijkkas

U kunt wekelijks voor het betreffende project uw gift overmaken via de appostel-app met de vermelding voor welk doel, of op het centrale rekeningnummer: NL 56 RABO 0373 7353 91 t.n.v. de Protestantse Gemeente Hoogeveen met vermelding van het doel.

We verzoeken iedereen zoveel mogelijk gebruik te maken van de App Appostel, dit bespaart ons veel werk.

Nieuwe app: Appostel installatie handleiding klik hier: Webpagina
Als u de giften zelf overmaakt kunt u dit vanaf heden doen op bankrekeningnummer: NL56 RABO 0373735391 ten name van de Protestantse Gemeente Hoogeveen (meer…)

nieuwe actie voor Gambia

Plantenverkoop!

Bernhard de Vries en Piet van der Ende gaan voor ons vanaf maandag 18 maart weer een voorjaars plantenverkoop organiseren. De planten komen op de binnenplaats te staan bij Bernhard de Vries aan de Roerdomplaan 222 (schuin tegenover de Oosterkerk). U kunt vanaf de parkeerplaats daar naartoe lopen en achterom door het tuinhek naar binnen. Als erkenning hangt een vlaggenstok in de boom.
U kunt de planten zelf pakken en afrekenen in de bus die erbij staat. Eerst komen er planten te staan die tegen de kou kunnen. Perkplanten en andere soorten komen later.
U kunt er elke dag terecht tussen 9.30 en 17.00 uur behalve op de zondagen. Deze ‘markt’  zal een hele poos blijven staan!

Jeugd voor Gambia team
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.

 

“Pastorale ouderlingen” gezocht

“Pastorale ouderlingen” gezocht

Ons gemeentezijn rust op vier pijlers

  1. Het vieren en inoefenen van onze relatie met God (in de eredienst, Leeftocht.)
  2. Het vieren en inoefenen van onze relatie met elkaar (pastoraat maar ook elders, Passage)
  3. De dienst aan de samenleving (diaconie maar ook voedselbank)
  4. Het communiceren met de samenleving (kerk in de buurt)

We gaan ervan uit dat wanneer deze vier pijlers stevig staan en hun onderling verband goed is, onze gemeente zal bloeien. Van jaar tot jaar blijkt dan de ene dan de andere pijler onderhoud nodig te hebben.
Dit jaar vraagt de tweede pijler met name het pastoraat onze aandacht.
Door het vertrek van pastorale ouderlingen zijn we op zoek naar opvolgers.
Dat valt in een zilveren gemeente niet mee.
Maar op drie pijlers kan een gemeente niet staan.
Daarom vragen we u: wanneer er een beroep op u gedaan wordt, wilt u dit dan serieus in overweging nemen?

 

Agenda

Nieuws

Advent & Kerst
40 dagen & Pasen
Pinksteren
Bijzondere diensten

Petrus: Magazine van de Protestantse kerk met veel goed nieuws en liederen.


Op MijnKerk.nl vind je handvatten om geloof een plek te geven in je dagelijks leven. MijnKerk.nl is een initiatief van de Protestantse Kerk Nederland.
Bekijk ook de YouTube-pagina van MijnKerk.


Nieuws Protestantse Kerk

Ga naar de bovenkant