Loading...
Home2021-01-12T16:42:40+01:00

Met het oog op 17 januari 2021, 2e zondag na Epifanie (kleur wit)

Zondag 17 januari. 2e zondag na Epifanie

We lezen: Johannes 2: 1-10. Het verhaal over de bruiloft te Kana.
Voorganger:   ds. Dick van der Vaart    (Organist:  Auke Helder)
De dienst begint om 09.30 uur (online dienst)

Voor de kinderen: Werkbladen: 10 en 17 januari
Ouders kunnen zich aanmelden via: www.kindopzondag.nl
Eventueel in overleg (over abonneenummer) met Atty Huizinga: attyhuizinga@gmail.com
Oppasdienst: voorlopig geen gelegenheid voor oppas*

Aanscherping corona maatregelen: We verzorgen alleen online erediensten.
Zoals tot nu toe mogen gemeenteleden, die niet beschikken over een computer de diensten wel bijwonen.


Online meekijken of luisteren: Deze dienst wordt online weergegeven op deze website:
Zie het blokje hierboven onder kopje meekijken en meeluisteren> live of later in de herhaling.

In verband met de landelijke lockdown is de Oosterkerk gesloten tot en met dinsdag 19 januari a.s.
Voor alle informatie hierover, druk op de rode knop ZAAL RESERVEREN.

Aanscherping corona-maatregelen.
* De Oosterkerk is open voor de erediensten voor een beperkt aantal mensen die de uitzending via de livestream niet kunnen volgen.
* Op de woensdagochtenden is tussen 10.30 uur en 12.00 uur voor diegenen die daar behoefte aan hebben, gelegenheid om een kaarsje aan te steken en even stil te zijn.
Ook zal er iemand van de pastoraatsgroep aanwezig zijn om een luisterend oor te bieden.

Met deze maatregelen wil ook de Protestantse Gemeente Hoogeveen Oost de maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en meehelpen om de reisbewegingen en de contactmomenten tussen mensen tot een minimum te kunnen beperken. 

(meer…)

Inzameling gaven op zondag 17 januari 2021. Graag digitaal; via de App Appostel

Inzameling van de gaven op 17 januari 2021
Eerste inzameling:
Diaconie t.b.v. lokale projecten

Tweede inzameling:
bloemenfonds

In de kerk zijn bussen voor kerk, zending en wijkkas bij de uitgang.

We verzoeken iedereen zoveel mogelijk gebruik te maken van de App Appostel, dit bespaart ons veel werk.

Nieuwe app: Appostel installatie handleiding klik hier: Webpagina
Als u de giften zelf overmaakt kunt u dit vanaf heden doen op bankrekeningnummer: NL56 RABO 0373735391 ten name van de Protestantse Gemeente Hoogeveen (meer…)

In deze tijd…

HOUD MOED en HEB LIEF
God zal met je meegaan

Straks bijeen als de dreiging voorbij is

Straks bijeen, als de dreiging voorbij is.
Straks bijeen, het verdriet van de baan.
Weer bijeen, zonder afstand te houden,
opgetogen: de morgen breekt aan.
       Samen zullen we danken en zingen.
Samen breken we brood, delen wijn.
Wij omhelzen elkaar weer met vrede:
een gebaar dat bijzonder zal zijn.

      En we steunen elkaar en beloven,

na het leed dat we hebben doorstaan,
dat wij zien wat het nieuwe betekent 
en daar zinvol mee om zullen gaan.
     En ik hoop dat we zullen ervaren,
In geloof dat de liefde ons leidt: 
Voor elkaar en voor moeder aarde 
goed te zorgen nu en altijd.

Noorse tekst: Hans-Olav Moerk
Engelse vertaling en muziek: John Bell, Iona Community
Nederlandse vertaling: Gert Landman

Muziek: Frank van Essen, Allard Gosens, Jan Willem van Delft en Sjoerd Visser

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>..

https://t.jwwb.nl/-Z9LffnfcfgZhy3NeDGzMrQ8Uio=/217x0/filters:quality(95)/f.jwwb.nl%2Fpublic%2Fm%2Fn%2Fx%2Ftemp-zjsaktugppgxqzfokhvn%2Frn93o7%2FVeiligDenken_VeiligDoen.pngHierbij het adres van de nieuwe website met alle informatie over de veiligheid bij de PGH en de laatste corona-maatregelen voor de wijken van de Protestantse Gemeente Hoogeveen

Deze website wordt actueel gehouden…https://pknhoogeveen-veiligheid.jouwweb.nl/

 

Actie Kerkbalans

“GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN”

Digitale Kerkbalans 2021
Wij bieden de mogelijkheid om uw toezegging digitaal te ontvangen en u kunt hierna ook digitaal via de website uw toezegging doen.
Wilt u hieraan deelnemen dan kunt u zich via email hiervoor aanmelden bij het kerkelijk bureau: info@kerkelijkbureauhoogeveen.nl.

Agenda

Nieuws

Advent & Kerst
40 dagen & Pasen
Pinksteren
Bijzondere diensten
Ga naar de bovenkant