De Cantorij

video van de cantorij

Samenstelling en doel

De cantorij is het eigen ‘kerkkoor’ van de Protestantse wijkgemeente Hoogeveen-Oost.

De zangers zijn allemaal gemeenteleden. De cantorij bestaat uit ongeveer 20 zangers, momenteel variërend in leeftijd van 40 tot 85 jaar. De groep bezit een geweldige schat aan ervaring en toewijding en deelt lief en leed met elkaar.

Doel van de cantorij is de eigen gemeentezang te ondersteunen, kleur te geven en te verrijken, en de gemeente te inspireren tot en mee te nemen in de lofzang en haar ook nieuw repertoire aan te leren.

Repertoire

We zingen voornamelijk uit het Liedboek van 2013, waarin b.v. drempelgebeden, kyries, gloria’s, gebeds-acclamaties, canons en veel meerstemmige liederen met diverse coupletten staan. Ook zingen we b.v. liederen uit Taizé, Iona, Alles wordt Nieuw, Psalmen van Goudimel en eigen composities van de cantor. Meestal zijn het Sopraan-Alt-Tenor-Bas (SATB)-zettingen, maar soms ook eenstemmige liederen, canons of vormen van wisselzang.

Bijdragen aan diensten

Momenteel werken we mee aan 8 diensten per jaar. Het rooster wordt met bestuur, cantor en voorganger samen ingevuld. We streven naar afwisseling en verrassing, maar ook een mooie verdeling over het jaar.  Merendeels zijn dat zondagmorgendiensten, maar ook wel avonddiensten: b.v. tijdens de Paascyclus, of een Adventsvesper of Kerstavonddienst. We zingen in principe van september t/m april (zo’n 30 repetities per jaar).

Als een lied zich ervoor leent begeleidt de cantor op de piano of speelt ze mee op de (dwars)fluit en gebruiken we ritme-instrumenten.

 

Repetities en deelname

De cantorij repeteert in een zaal van de Goede Herderkerk op dinsdagavonden van 20.00 – 21.45 uur, inclusief een kwartiertje gezellige koffiepauze.
We staan altijd open om nieuwe leden te verwelkomen in ons midden. Dus als je interesse hebt: kom eens meezingen om te ontdekken of je misschien deel wilt worden van dit muzikale en warme gezelschap! De cantor zal na een paar keer deelname een eenvoudige stemtest afnemen. Hierin word je gevraagd een zelfgekozen lied te zingen (eventueel met pianobegeleiding). Er wordt dan geluisterd naar je zuiverheid, gevoel voor ritme, stem-bereik en dergelijke.
Leden delen in de kosten met een bijdrage van ongeveer € 90,- per jaar.

Overlegvormen

Repertoirekeus is een samenspraak tussen voorganger en cantor aan de hand van de thema’s van de diensten waarin wordt meegewerkt.

In onderling overleg neemt de cantorij verder haar beslissingen. Een groepje van 3 leden fungeert als dagelijkse bestuur en er is jaarlijks een korte jaarvergadering. De cantor en een cantorij-lid zijn ook deel van de Ambtsgroep Eredienst, waarin breder overleg over de eredienst plaatsvindt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van de onderstaande personen:

Jan Ros (voorzitter) tel 0528-220495/06-40108371. gj@rosonline.nl

Rosalie Vrijhof (cantor) 0522-471064, rosalievrijhof@live.nl