Vreugde en verdriet. Grote en kleine zorgen.

In de wijkgemeente Oost vinden we het belangrijk dat je met dit soort zaken bij elkaar terecht kunt. We willen naar elkaar omzien. Soms ziet dit omzien naar elkaar er eenvoudig uit: een groet, een hand op de schouder, een bloemetje, samen een kopje koffie drinken. Andere keren vragen de gebeurtenissen in iemands leven meer aandacht. Het gaat hier bijvoorbeeld om ziekte, rouw of om geloofsvragen. Het kan goed zijn om daar met een andere over te praten. Dit om bijvoorbeeld samen te zoeken naar troost, verheldering of inspiratie. Soms kan er samen uit de Bijbel worden gelezen. Dankbaarheid, vreugde en zorgen kunnen ook in een gebed bij God worden gebracht. Meestal zijn dit soort gesprekken kleinschalig, met zijn tweeën of drieën. Soms kunnen de gesprekken in groepsverband plaatsvinden. In onze gemeente worden hiertoe jaarlijks groothuisbezoeken gehouden.

Alle gesprekken vinden plaats op basis van vertrouwen. Wij beloven dat we geen intimiteiten over de ander doorvertellen.

Ieder lid van de gemeente is geroepen om naar de ander om te zien. Wij zorgen voor elkaar. Daarnaast heeft de gemeente mensen gevraagd om daar speciaal op te letten. Dit zijn in de eerste plaats de contactpersonen. Iedere contactpersoon heeft een paar straten in de wijk onder zijn of haar hoede. Ook zijn er pastorale bezoekers. Zij hebben in de eerste plaats een organisatorische taak, maar gaan soms ook bij mensen op bezoek. De ouderlingen pastoraat in onze gemeente hebben vooral taken op het gebied van beleid, organisatie en liturgie.

Waar?
De gesprekken vinden vaak bij de gemeenteleden thuis plaats. Indien nodig in het ziekenhuis, verpleeghuis of andere instelling. Wanneer men met de predikant of kerkelijk werker buiten de eigen woning wil afspreken dan is dit altijd mogelijk.

Waarom?
Wij geloven dat geen enkel mens zomaar los in het leven staat. Ieder mens wordt gezocht en gezien door Jezus Christus. Hij wordt in de Bijbel vergeleken met een herder. Hij ziet naar de mensen om, als een goede herder naar zijn schapen. Als zijn volgelingen treden wij in Jezus’ voetspoor, zijn wij zijn oren, ogen en mond en geloven wij dat hij ons de kracht en inspiratie geeft om naar elkaar om te zien.