Trouwen

Je wilt met je geliefde trouwen. Niet alleen voor de burgerlijke stand, maar ook in de kerk. Feitelijk zeg je daarmee: ons verbond van liefde en trouw heeft niet alleen met ons tweeën te maken, maar ook met God. Wie een levensgezel gevonden heeft om lief en leed mee te delen, weet zich een gezegend mens. In dankbaarheid erkennen de partners dat zij elkaar ervaren ‘als een geschenk uit Gods hand’.

 


De praktijk

Als je in de kerk je huwelijk wilt laten zegenen is het goed om vroegtijdig contact op te nemen met de wijkpredikant en de koster van de kerk. De datum moet immers vrijgehouden worden. Ook is het belangrijk dat je je aanmeldt bij het kerkelijk bureau, Stoekeplein 4 (zie contact). Er worden dan formele afspraken gemaakt. Ook wat betreft de kosten.

De liturgie wordt vastgesteld in overleg tussen bruidspaar en predikant. In dit gesprek kunnen ook eventuele bijzondere omstandigheden worden besproken. In principe geldt dat één van de partners lid is van de Protestantse Gemeente Hoogeveen. Maar wat nu als de ander niet kerkelijk is? Hoe ziet de trouwviering er dan uit? En wat als de ander Rooms-Katholiek is? Over al deze situaties kan worden gepraat.

Bloemen in de kerk ter opluistering van het huwelijk, kunnen worden geregeld in overleg met de koster van het kerkgebouw.

Twee zondagen voorafgaand aan de huwelijksdienst wordt de huwelijksbevestiging bekend gemaakt in De Kerkentrommel.

Andere levensverbintenissen
In de wijkgemeente Oost is het mogelijk om andere levensverbintenissen van twee personen dan die van het huwelijk tussen man en vrouw te zegenen. Hierbij geldt dat één van de partners lid van de wijkgemeente is. De dienst kun je aanvragen op het kerkelijk bureau. De richtlijnen voor het zegenen van andere levensverbintenissen komen overeen met die voor de huwelijksbevestiging van man en vrouw. De kerkenraad houdt ook van deze levensverbintenissen een register bij.