U vindt de Oosterkerk: 
Leeuweriklaan 35, 7905 CA Hoogeveen
Tel: 0528-233363 – Routekaart

Koster-beheerder:
Ans Selier
Tel: 0528-233363
ans.oosterkerk@gmail.com

Pastor:
Ds. Dick van der Vaart
Vlaskamp 36
77908 ME Hoogeveen
tel: 785990
ds.dickvandervaart@kpnmail.nl

Centraal telefoonnummer van de Ambtsgroep Pastoraat is: 06-18 43 19 67. 

Secretariaat:
Adrie en Yvonne Verhage
Einsteinlaan 14
7904 EC Hoogeveen
Tel. 266578
mailto:scriba@hoogeveenoosterkerk.nl

Diaconie Oosterkerk:
06 20675842
 kerk.mieke.markenstein@gmail.com

Kerkmuziek:
De organisten, die zorgen voor de begeleiding van de gemeentezang zijn:

A.B. van Dijk
Tel: 268345 – ab.vandijk@planet.nl

A. Helder

Tel: 275417 – helderauke@hotmail.com

T.Vroom
Tel:0629378469 – timvroom@kpnmail.nl

Cantorij:
De cantor, die leiding geeft aan de Cantorij is: Rosalie Vrijhof
– Tel: 0522-471064   rosalievrijhof@live.nl

Administratie:
De administratie van beide kerkgenootschappen kan worden bereikt op het volgende adres:
Protestants Kerkelijk Bureau Hoogeveen
Stoekeplein 4, 7902 HM Hoogeveen
Tel: 0528 230471
E-mail: info@kerkelijkbureauhoogeveen.nl

Redactie website:
Heeft u materiaal (teksten, foto’s, wijzigingen, etc) voor op de website?
Stuur dit dan naar: redactie@hoogeveenoosterkerk.nl

Techniek website:
Francella Botter – van der Ende (FEdesign)
webmaster@hoogeveenoosterkerk.nl