Ds. Dick van der Vaart
tel nr: 0528 785990
e-mail: ds.dickvandervaart@kpnmail.nl

Sinds maart 2019 ben ik met veel plezier werkzaam als predikant in de Protestantse Gemeente Hoogveen – Oost. Hiervoor was ik predikant in het Brabantse Uden . Mijn eerste gemeente was de Noord Hollandse gemeente Anna Paulowna. Mijn opleiding heb ik gevolgd aan de Protestantse Theologische Universiteit in Kampen. Ik ben opgegroeid in een behoudende gereformeerd synodale gemeente in Amersfoort. Daar hield men de bijbel voor waar “van kaft tot kaft “. Tot mijn 18e kon ik daarin mee gaan. Maar tegen het einde van mijn middelbare schooltijd realiseerde ik mij dat ik dat niet meer kon volhouden. Tegelijkertijd kon ik niet meer bidden. Ik ervoer helemaal niets. Toch is het woord geloofscrisis hiervoor te zwaar. Geen moment verloor ik mijn geloof, in de zin van vertrouwen, in God. Ik geloofde maar wist niet meer hoe. Dat was voor mij reden om theologie te gaan studeren. In Kampen kwam ik in het paradijs. Ik vond het heerlijk om de bijbel te leren lezen met gebruikmaking van de wetenschap terwijl ik de bijbel tegelijkertijd als Heilige Schrift kon blijven zien. Bij toeval stuitte ik tegen het einde van mijn middelbare schooltijd op een boek over zitmeditatie. Ik kon niet meer bidden maar wel zitten ! Zitmeditatie houdt in dat je met een rechte rug gaat zitten op de grond of op een stoel en je concentreert op je adem zodat er ruimte komt tussen je gedachten, je wat afstand kunt nemen van je gedachten. Ik wist niet meer hoe te bidden maar bad: “Heer ik weet niet meer hoe het verder moet tussen U en mij maar hier ben ik . Ik ga zitten voor Uw aangezicht.” Mijn lichaamshouding werd mijn gebed. Tot op de dag van vandaag ben ik blijven zitten en het bidden kwam langzamerhand terug. Al zittend heb ik de waarheid ontdekt van de woorden van de psalmdichter: “ De stilte zingt U toe o Here ! “

Mijn werk als predikant doe ik met vreugde. Ik ervaar het als een voorrecht om het pastorale werk te mogen doen en om de erediensten te mogen voorbereiden. Dikwijls ga ik ook wel met een lichtelijk bezwaard gemoed naar de kerk. “Moeten ze alweer naar mij luisteren “denk ik dan. Wat me zeer gelukkig maakt is het “gedwongen “ bezig zijn met theologie. Het hart van de eredienst is voor mij de samenzang. Ik heb nooit gedacht dat deze zou kunnen wegvallen zoals in de Coronatijd werkelijkheid werd. “God troont op de lofzangen van Israël “ zegt de psalmdichter. Maar wat als de lofzang wegvalt ? Deze draagt mijn geloof.

Mijn theologische vragen zijn sterk gericht op het innerlijk proberen te begrijpen van de weg die Jezus gegaan is en hoe ik de verhouding moet zien tussen zijn hoge status als Zoon van God en Zijn menszijn. Ook ben ik geïnteresseerd in de dialoog tussen de christelijke traditie en de boeddhistische traditie ( waarmee ik door de zitmeditatie in contact kwam ). Het beschouwen van de christelijke traditie vanuit de boeddhistische visie heeft mijn begrip van de christelijke traditie verdiept.

In de loop van de tijd ben ik ervan doordrongen geraakt dat we het Tweede Testament niet kunnen begrijpen zonder kennis van het Eerste Testament. Jezus was een Zoon van het Joodse volk. Dat is fundamenteel voor het begrip van wie Hij was. De Joodse denkers als b.v. Martin Buber, Emmanuel Levinas  hebben mijn denken sterk beïnvloed.

Een groot geluk in mijn leven zijn mijn vrouw Peterine Kooijmans die verhalenverteller is en mijn dochters Shi en Chun .