Uitleg bij de Symbolische Schikking tijdens de veertigdagentijd.

Voor de schikking tijdens de veertigdagentijd is gekozen voor een bolvorm.( de Aarde)
De aarde is eerst donkerbruin en wordt tijdens de veertigdagen steeds groener; het licht breekt door!
Ook wordt elke  zondag  iets toegevoegd aan de bol.
Jeremia wees ons op de broodnodige verandering van het leven op aarde, om het in de toekomst beter te hebben.
De naam van de eerste zondag is Invocabit : Hij roept!
Er is een bloesemtak toegevoegd.
Zoals de bloesem de Lente roept.
Roept God ons!
Luister…..
En hoor, wat we nodig hebben!

 

De tweede zondag van de veertigdagentijd.  De naam van de zondag is: Reminiscere (gedenk, herinner)
We lezen over Mozes en Elia in gesprek met Jezus.
En Gods stem die zegt: Dit is mijn geliefde Zoon, luister naar Hem.

We zien drie bloemen voor Jezus, Mozes en Elia
En de hedera tak voor Gods Trouw

Woordeloos bleven de discipelen achter.
Het was even alsof de Hemel op aarde gekomen was.

 

 

De bol wordt al een beetje groener; het licht breekt door
De derde zondag van de veertigdagentijd.
De naam van de zondag is: Oculi: ogen

We lezen over Jezus en de Samaritaanse vrouw bij de bron.
Jezus zei: Het water dat ik geef, zal in hem opborrelen als een bron van eeuwig leven.
Bij de bol is water geplaatst met een fontein.
De waterspiegel kaatst het hemellicht:
Een fontein van leven springt op.

 

 

De bol wordt steeds een beetje groener; het licht breekt door.
De vierde zondag van de veertigdagentijd
De naam van de zondag is: Laetare: Verheug u
We lezen over de spijziging van de vijfduizend.
Jezus deelt brood en vis.
We zien veel soorten bloemen op de bol, als teken van veel mensen
Wonderlijk hoe, weinig
door te delen,
verandert in overvloed.
God die ons voedt laat zien,
dat delen verrijkt.

 

De bol wordt steeds een beetje groener; het licht breekt door.
De vijfde  zondag van de veertigdagentijd
De naam van de zondag is Judica (“Doe mij recht”)
We lezen uit Johannes, waar Jezus spreekt over zijn dood en over de graankorrel.
Op de bol zien we het driekleurige viooltje als teken van Gods nabijheid,
hoe weinig zichtbaar God ook lijkt te zijn.
Een rechtopstaand blad als verbinding met de hemel, waaruit de stem zegt:
Ik heb mijn grootheid getoond en ik zal mijn grootheid weer tonen.
Jezus zei: De stem heeft niet voor mij gesproken, maar voor U.

 


De bol wordt steeds een beetje groener; het licht breekt door.
Voor zondag Palmpasen een alternatieve Palmpasenstok.
In plaats van een broodhaantje is de bol op de stok geplaatst.
Andere symbolen zijn de 30 abrikozen voor de 30 zilverlingen.
12 pinda`s voor de 12 discipelen en palmtakjes.

De Palmpasenstok symboliseert op deze manier het kruis,
dat gedragen wordt om de aarde te redden.

 

 

 

Witte donderdag:

We lezen uit het evangelie van Marcus en vieren avondmaal.
Bij de bol is symbolisch het water en de doek gelegd.
Witte bloemen voor Dankbaarheid aan de Dienende Leider
God, help ons om dienstbaar te zijn in uw wereld.

 

 

 

 

Goede Vrijdag:

Het houten kruis, dat de wereld draagt

Oorverdovende stilte

Zoute tranen

 

 

 

Stille Zaterdag:

Het kruis met de hedera als aardse belofte,

Tekens van hoop, trouw en toekomst

 

 

 

 

Pasen:

De duisternis was hardnekkig,

Een stroom van licht verdrijft het donker.

Pasen verkondigt, dat Gods licht sterker is dan de duisternis.

Zijn Liefde overwint het kwaad.

Wij mogen vanuit die Liefde leven.