Zondagse eredienst

Al voordat in De Hoofdstraatkerk de eredienst begint, brandt de Paaskaars. De kaars symboliseert Jezus Christus, de Opgestane Heer.
Hij is de gastheer. Hij ontvangt de mensen in zijn huis.

Iedereen, van jong tot oud is welkom om aan de viering deel te nemen. Vanaf 4 jaar kunnen de kinderen naar de kindernevendienst. Voor de verkondiging worden zij uitgenodigd om naar een eigen ruimte te gaan om daar te luisteren naar een Bijbelverhaal. Voor kinderen van 12 tot 16 jaar is er eens in de veertien dagen een aparte jongerendienst, de tienerkerk.

Ouderlingen, diakenen en predikant komen aan het begin van de dienst de kerk binnen.
Zij vertegenwoordigen de kerkenraad. De ouderling van dienst heet de bezoekers welkom en geeft de predikant een hand, als teken dat de kerkenraad hem/haar de dienst toevertrouwt.
De diakenen en collectanten zamelen aan het einde van de dienst gaven in. Ook hebben zij een belangrijke taak wanneer het Avondmaal wordt gevierd.

Wijkpredikant: ds. Dick van der Vaart

Een aantal keer per jaar verleent de cantorij medewerking.

In de eredienst zingen we, bidden we, lezen we uit de Bijbel, horen we de uitleg en schenken we God onze gaven en gebeden.
Het gaat om zoeken en zuchten; om vragen en danken, lofprijzing en dienen, leren en leven.

De gemeente rond wijkgemeente Oost heeft een vaste orde van dienst volgens de zogenaamde oecumenische traditie:
Dienst van Voorbereiding (bemoediging en groet, kyrie en gloria).
Dienst van het Woord (bijbellezing en uitleg),
Dienst van Gaven en Gebeden (gebeden, inzameling en zegen).
Volgens een bepaalde regelmaat wordt deze orde aangevuld met:
Dienst van Schrift en Tafel, Dienst van de Doop, Dienst van Belijdenis of Dienst van Bevestiging etc.

De dienst is te volgen op een beeldscherm en wordt uitgezonden via Kerk-tv.
Binnen de orde is veel variatie mogelijk. Het kan voorkomen dat diensten aangevuld worden met dans, theater of muziek.
Vaak is er voorafgaand aan de verkondiging een aparte uitleg voor de kinderen.

 

Voorbeeld van dans en muziek in de dienst (Jona dans)

Jona dans

De kerkdiensten vinden plaats in de Hoofdstraatkerk.
Aanvang 9.30 uur.

Als christelijke gemeente vieren wij de eredienst, omdat wij zo met elkaar ons geloof kunnen beleven en delen. Daarnaast en bovenal wordt in de eredienst letterlijk plaats en tijd ingeruimd voor God. God en mens kunnen elkaar ontmoeten.
In deze ontmoeting komt God naar ons toe; Hij laat van zich horen. Ook gaan wij naar God toe. Wij richten ons tot God in de volle verwachting, dat wij van Hem mogen ontvangen: kracht, inspiratie, moed, uitleg en uitweg, de zin van het leven.