Diaconie

Dienst aan de naaste, dichtbij en veraf. Dat is de taak diaconie van de Oosterkerk. De leden van deze groep heten ‘diakenen’, dienaren dus. Diakenen zijn ambtsdragers. Uitdrukkelijk géén ambtenaren, want die zijn in dienst van de overheid. Zij vormen een aparte ambtsgroep binnen de kerkenraad en werken nauw met andere ambtsgroepen samen. Het ambt...

Lees verder...

ZWO werkgroep

Wereldwijd dienen en delen = ZWO ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Concreet: het gaat om wereldwijd dienen en delen. Dit is een Bijbelse opdracht. Niet alleen voor een bepaalde werkgroep, maar voor iedere gelovige. De werkgroep stimuleert de gemeenteleden om aan deze opdracht gestalte te geven. Ze werkt aan bewustwording en ontwikkelt acties...

Lees verder...