Diaconie

Diaconie telefoonnummer 06 206 758 42 Alleen inspreken, u wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld, mailadres diaconie:  kerk.mieke.markenstein@gmail.com Dienst aan de naaste, dichtbij en veraf. Dat is de taak diaconie van de Oosterkerk. De leden van deze groep heten ‘diakenen’, dienaren dus. Diakenen zijn ambtsdragers. Uitdrukkelijk géén ambtenaren, want die zijn in dienst van de overheid....

Lees verder...

ZWO werkgroep

Wereldwijd dienen en delen = ZWO ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Concreet: het gaat om wereldwijd dienen en delen. Dit is een Bijbelse opdracht. Niet alleen voor een bepaalde werkgroep, maar voor iedere gelovige. De werkgroep stimuleert de gemeenteleden om aan deze opdracht gestalte te geven. Ze werkt aan bewustwording en ontwikkelt acties...

Lees verder...