Nieuws

Aanvullende info verbouwing Oosterkerk en voorgenomen beluit

Aanvullende informatie i.v.m. het voorgenomen besluit ten aanzien van de Oosterkerk.

Maandag is het moderarnen van de Algemene Kerkenraad bij elkaar geweest. Het blijkt dat enkele leden gevaagd hebben naar meer onderliggende informatie. Daarom hebben wij nog eens gekeken naar documenten, die u kunnen helpen bij de meningvorming over dit plan. Voor een deel staan ze nu al op de website van de Protestantse Gemeente Hoogeveen,

We willen de volgende stuk hier nog aan toevoegen:

– Het rapport van de commissie Oosterkerk en Het advies van het College van Kerkrentmeesters aan de Algemene Kerkenraad.
Dit rapport vind u hier.

Van het voorgenomen besluit van de Algemene Kerkenraad hebt u via de Kerkentrommel al kennis kunnen nemen.

Verbouwing Oosterkerk
Het voornemen is om de Oosterkerk te verkleinen, inwendig te verbouwen met een accent op duurzaamheid en energiebesparing met als visie: Kerk in de buurt.
Het betreft een schetsontwerp die gebruikt is voor de te nemen besluiten van de Algemene Kerkenraad.
De zalen groot en klein, de hal en de kosterswoning worden tzt afgebroken, waardoor de grond verkocht kan worden aan Gastenhuizen die daar in twee bouwlagen wooneenheden wil bouwen voor mensen met dementie.

Huispaaskaarsen 2021, bestellen

Huispaaskaarsen 2021

De ambtsgroep eredienst wil u gelegenheid geven om een huispaaskaars 2021 te bestellen. Bestellen in de kerk is nu niet mogelijk. Bestellen kan alleen telefonisch of per mail. (zie verderop)

U kunt kiezen uit 4 modellen en vier verschillende lengtes.

Wasreliëf C: Beschermde aarde.

Deze versiering staat symbool voor de bescherming van God voor onze aarde, welke wij momenteel zo enorm nodig hebben met de Corona-pandemie.

Wasreliëf D: Zon, vissen en druiven

Prachtig realistisch reliëf verwijzend naar de vermenigvuldiging van 2 vissen; de belichaming van Christus om de mensheid te redden. De druiven verwijzen naar Jezus, die zich de ware wijnstok noemt. ‘Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken.’

Wasreliëf E: CHI-RHO kruis

Klassiek model kruis in de vorm van een P en een X. Chi en Rho (Grieks PX of Christus Monogram/Pax Christus = Vrede Christus).

Wasreliëf F: Vredesduif

Een Chi-Rho kruis met daaronder de vredesduif in een oranje/geel medaillon.

De lengtes van de kaarsen zijn: 25, 30, 40, 60Cm., Ø 8 cm.

Model                                    Lengte                        Prijs

C25, D25, E25, F25               25 cm              € 20,50

C30, D30, E30, F30               30 cm              € 27,00

C40, D40, E40, F40               40 cm              € 33,75

C60, D60, E60, F60               60 cm              € 58,95

Geeft u bij de bestelling uw adres, telefoon, model en lengte aan. Bestellen kan uiterlijk tot

vrijdag 26 februari.

Om een idee te krijgen van de kaarsen is van elke groep een afbeelding te zien.

U kunt de kaarsen bestellen bij Harry Lip, 0528-269883 of liptapuit@gmail.com

 

 

 

Belangrijk bericht diaconie

Durft of kunt u uw huis niet uit ten gevolge van de Corona crisis ?
De diakenen zijn bereid boodschappen voor u te halen en ze bij u thuis te bezorgen.
U kunt hiervoor contact opnemen met de voorzitter van de diakonie : Mw. Hennie Huisman Bakker tel.: 06 – 25 21 11 95

Ga naar de bovenkant