Geslaagde Kerststukjes-Actie

Kerststukjes – Actie!
Het idee om kerststukjes te verkopen voor aankleding van het liturgisch centrum, na verbouwing van de kerk, is een groot succes geworden. Wij willen iedereen bedanken die ons hierbij heeft geholpen, o.a de groen voorzieners, geschonken vazen en schalen. Onze koster Ans en niet te vergeten U als kopers.
Het fantastische bedrag dat wij kunnen overmaken is € 1.125.

Hartelijke groet van de 7 enthousiaste bloemschiksters

  

 

 

Fotoverslag Emmaüswandeling, eerste Pinksterdag 2021

(foto credits: Jeanette Volkerts) Klik voor fotoverslag op onderstaande link:

Fotoverslag Emmaüswandeling

EMMAÜSWANDELING
Een activiteit voor Geestdriftige mensen op de eerste Pinksterdag.

In Lucas 24:13-16 wordt beschreven hoe twee volgelingen van Jezus onderweg naar Emmaüs met elkaar in gesprek zijn over gebeurtenissen die ze niet goed begrijpen. Na enige tijd lijkt het of zich een onzichtbare derde bij hen gevoegd heeft.

Na een periode van stilte organiseert Leeftocht Oost weer voorzichtig een activiteit met de mogelijkheden die er nu zijn. Op de eerste Pinksterdag is dat een Emmaüswandeling, elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek.

Bij deze Emmaüswandeling wandelt u twee aan twee, waarbij u eerst ieder voor zich in stilte een meegekregen tekst en een gespreksvraag overdenkt. Na enige tijd wisselt u met elkaar uit wat de tekst u op dit moment zegt of misschien juist niets te zeggen heeft. Dit gaat in de vorm van elkaar vertellen, vragen stellen en antwoorden geven zonder discussie of elkaar proberen te overtuigen en stiltes zijn niet erg. En heel misschien ervaart u dat er even een onbekende, onzichtbare derde meeloopt.

 

 

 

Belangrijk bericht diaconie

Durft of kunt u uw huis niet uit ten gevolge van de Corona crisis ?
De diakenen zijn bereid boodschappen voor u te halen en ze bij u thuis te bezorgen.
U kunt hiervoor bellen met het centraal nummer voor diaconale hulp: 06 20 67 58 42

Acties voor Gambia en Roemenië

Reis naar Gambia, zomer 2022

Heel Gambia kookt!
Resultaat Heel Gambia Kookt van 5 
maart: € 732

Oliebollen- / Kniepertjesactie afgerond.
Opbrengst: € 1250,- en € 1513,52
Opbrengst Oliebollen-/Kniepertjesactie

Bericht uit Roemenië, kerstpakketten uitgedeeld:
Foto’s uit Roemenië

Speculaasactie is afgerond.
Opbrengst: € 1.228,65
Met dank aan iedereen die wat lekkers heeft gekocht en onze grote dank aan Ingrid en Anne Jager die ieder jaar deze actie voor ons organiseren.

Gambia minimarkt:
U kunt iedere woensdagmorgen tussen 10 en 12 uur de minimarkt bezoeken.
Nieuws uit de mini rommelmarkt zondagsbrief 17 oktober

 

Heel Gambia kookt
Resultaat heel Gambia kookt € 1275,00
(foto reportage klik op onderstaande link)
Heel-Jeugd-voor-Gambia-Kookt

Ga naar de bovenkant