Dopen

 

 

Je hebt een kind gekregen en wil het graag laten dopen.

 

Dopen is

  • Geloven dat God jouw kind draagt. In goede en gelukkige tijden, maar ook bij verdriet en in gevaar.
  • Een teken dat Jezus door de dood is heen gegaan en is opgestaan. Hij betekent nieuw leven. Dat is leven in verbondenheid met God en andere mensen. Ook jouw kind mag aan dit nieuwe leven deelnemen. Nu al.
  • Een teken dat jouw kind onderdeel is van de kerk, ook wel het lichaam van Christus genoemd

 

De praktijk
Als je je kind wilt laten dopen dan kan je een geboortekaartje sturen naar je wijkpredikant of het kerkelijk bureau (zie contact). Je krijgt dan persoonlijk uitleg over de gang van zaken over het dopen op de doopzondagen. Ook kun je je kind aanmelden voor de doop na een oproep in de Kerkentrommel. In deze aankondiging wordt aangegeven waar je je kunt aanmelden; wanneer de volgende doopzondag is en de voorbereidingsavond.

In principe kan er elke zondag gedoopt worden. De “doopzondag” wordt voorafgegaan door een of twee voorbereidingsavonden, geleid door de predikant die ook in de doopdienst voorgaat en met de ouderling van dienst. Met de ouders/verzorgers wordt gesproken over wat de doop nu eigenlijk is, waar de doop bijbels gezien vandaan komt en wat een kind laten dopen voor ons betekent. Ook komt de eigen geloofsbeleving ruimschoots aan de orde. Tijdens de voorbereidingsavond(en) wordt samen met de predikant de doopdienst voorbereid. De eigen bijdrage van de ouders/verzorgers neemt hierbij een belangrijke plaats in.

Voor de bediening van de doop van een kind is het niet verplicht dat ouders belijdend lid zijn van onze gemeente. Ook doopleden kunnen de doopvragen beantwoorden.

Ook is het mogelijk om je als volwassene te laten dopen. In dat geval volgt de doop op het afleggen van openbare belijdenis.