Algemene informatie

De gemeente rond de Oosterkerk


De Protestantse Wijkgemeente Hoogeveen Oost bestaat sinds maart 2004. Zij is ontstaan uit het samengaan van de Hervormde Wijkgemeente IV en de Gereformeerde Wijkgemeente Hoogeveen-Oost. Aanvankelijk vierden wij onze kerkdiensten in beide kerkgebouwen, De Ark en de Oosterkerk.

Vanaf januari 2007 is voor de kerkgemeenschap de Oosterkerk een bron van ontmoeting. Wij zijn een actieve protestantse kerkgemeenschap, waar wij het geloof in onze Heer en God belijden: een gemeenschap waar ruimte is voor verschil in geloven en beleven.

De gemeente heeft een predikant en een ouderling kerkelijk werker voor het bovenwijks ouderenpastoraat. Zij geven ieder op hun eigen wijze invulling aan de zondagse erediensten en het pastoraat.
Voor de uitvoering van zijn taak is de kerkenraad onderverdeeld in vijf groepen: Vieren (=ambtsgroep eredienst), Dienen(=ambtsgroep diaconie), Aandacht (=ambtsgroep pastoraat), Jeugd en Beheer.
De wijkgemeente is voor het geven van diaconale en pastorale zorg onderverdeeld in wijken. Zie wijkindeling.

Centraal telefoonnummer van de Ambtsgroep Pastoraat is: 06-18 43 19 67.

Centraal telefoonnummer voor diaconale hulp is:
06-20 67 58 42 (alleen inspreken, u wordt teruggebeld)

Gemeenteleden, die mee willen werken in de gemeente worden ingezet op de plaats waar zij zich het beste thuis voelen.

GELOOF, LIEFDE, VREDE, HOOP

vraag om versterking!

Kom in beweging!
KOM OVER EN HELP!

 

Mensen gevraagd, mensen temidden van mensen

Ambstgroep Pastoraat l.huisman9@kpnplanet.nl

Beheer: kokje@home.nl

Ambtsgroep Diaconaat: kerk.mieke.markenstein@gmail.com

Ambtsgroep Eredienst: j.kroesen@ziggo.nl

Moderamen: scriba@hoogeveenoosterkerk.nl