Wereldwijd dienen en delen = ZWO
ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Concreet: het gaat om wereldwijd dienen en delen. Dit is een Bijbelse opdracht. Niet alleen voor een bepaalde werkgroep, maar voor iedere gelovige. De werkgroep stimuleert de gemeenteleden om aan deze opdracht gestalte te geven. Ze werkt aan bewustwording en ontwikkelt acties en projecten.
De ZWO-werkgroep Hoogeveen-Oost bestaat uit een aantal leden waaronder zo mogelijk een ZWO-diaken. De groep werkt meestal vanuit de landelijke projectorganisatie ‘Kerk in Actie’. Over de hele wereld heeft Kerk in Actie contacten met Christelijke kerken en organisaties, waarmee het als partner samenwerkt.
Contactpersoon is Greetje van Triest
Tel: 0528 – 262771
E-mail: greetjet@yahoo.com

Giften
Giften ten behoeve van de diaconie, al of niet met een bestemming
op rekeningnummer NL03 RABO 0373 712 677 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Hoogeveen

Giften ten behoeve van Werelddiaconaat op rekeningnummer:
NL25 RABO 0373 712 766 t.n.v. Werelddiaconaat Hoogeveen

Giften ten behoeve van de zending op rekeningnummer NL47RABO 0373 735 456
t.n.v. Zending Protestantse Gemeente Hoogeveen
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bekijk ook:
• ZWO Werkzaamheden

ZWO Werkzaamheden

– Twee keer per jaar werkt de groep mee aan de werelddiaconaat zondag. Dat is de eerste zondag in februari en de tweede zondag in oktober. Zij bereiden samen met de predikant de dienst voor en werken mee met de geldinzameling.

– In de 40 dagentijd (de periode voor Pasen) is de ZWO-groep elke zondag actief om een bepaald project te promoten en geld in te zamelen. Men deelt spaardoosjes uit aan zowel de gemeenteleden als aan de kinderen van de kindernevendienst, zodat er thuis gespaard kan worden. Op eerste paasdag worden de spaardoosjes op een in de kerk opgehaald. De diaconie verdubbelt de opbrengst van de kinderen.

– Voor de Paasdagen organiseren de ZWO een paasgroetenactie voor mannen en vrouwen die in Nederland of elders gevangen zitten. Ieder gemeentelid wordt uitgenodigd hieraan mee te doen.

– In het najaar verkoopt de ZWO zoveel mogelijk Zendingskalenders. De opbrengst daarvan gaat naar een project uit het land waar de schilder of tekenaar van de kalender vandaan komt.

– De groep zamelt oude postzegels en kaarten in. Landelijk levert deze inzameling van Kerk in Actie jaarlijks ± € 32.000,- op, bedoeld voor de zending. Andere inzamelingsacties; brillen, oude mobiele telefoontjes, lege cartridges en oud/buitenlands geld en vreemde munten. Natuurlijk allemaal voor een goede doel.
De tonnen hiervoor staan in de hal van de kerk onder de ZWO tafel.