Wereldwijd dienen en delen = ZWO
ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Concreet: het gaat om wereldwijd dienen en delen. Dit is een Bijbelse opdracht. Niet alleen voor een bepaalde werkgroep, maar voor iedere gelovige. De werkgroep stimuleert de gemeenteleden om aan deze opdracht gestalte te geven. Ze werkt aan bewustwording en ontwikkelt acties en projecten.
De ZWO-werkgroep Hoogeveen-Oost bestaat uit een aantal leden waaronder zo mogelijk een ZWO-diaken. De groep werkt meestal vanuit de landelijke projectorganisatie ‘Kerk in Actie’. Over de hele wereld heeft Kerk in Actie contacten met Christelijke kerken en organisaties, waarmee het als partner samenwerkt.
Contactpersoon is Greetje van Triest
Tel: 0528 – 262771
E-mail: greetjet@yahoo.com

Giften
Giften ten behoeve van de diaconie, al of niet met een bestemming
op rekeningnummer NL03 RABO 0373 712 677 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Hoogeveen

Giften ten behoeve van Werelddiaconaat op rekeningnummer:
NL25 RABO 0373 712 766 t.n.v. Werelddiaconaat Hoogeveen

Giften ten behoeve van de zending op rekeningnummer NL47RABO 0373 735 456
t.n.v. Zending Protestantse Gemeente Hoogeveen
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bekijk ook:
• ZWO Werkzaamheden
ZWO werkzaamheden

– Twee keer per jaar werkt de ZWO-werkgroep mee aan de werelddiaconaatzondag. Dat is de eerste zondag in februari en de tweede zondag in oktober. Er worden folders van de collecte van het werelddiaconaat verspreidt en soms wordt er samen met de predikant een moment aandacht besteed aan het doel van de collecte van het werelddiaconaat.

– In de 40 dagentijd (de periode voor Pasen) is de ZWO-werkgroep elke zondag actief om een bepaald project te promoten en geld in te zamelen. Er worden spaardoosjes uitgedeeld aan de gemeenteleden en aan de kinderen van de kindernevendienst, zodat er thuis gespaard kan worden. Op eerste paasdag worden de spaardoosjes in de kerk ingezameld. De opbrengst van de kinderen wordt door de diaconie verdubbeld.

– Voor de Paasdagen organiseert de ZWO een paasgroetenactie voor Nederlandse gevangen in het buitenland, gevangenen in Nederland en mensen en organisaties die zich inzetten voor mensenrechten wereldwijd. Ieder gemeentelid wordt uitgenodigd hieraan mee te doen.

– De Centrale ZWO draagt voor elk kwartaal een bestemming van de avondmaalscollecte voor aan de Centrale Diaconie.

– Jaarlijks organiseren wij acties voor een goed doel in binnen- of buitenland. Dit kan zijn: het maken en verkopen van kerststukjes, helpen bij de fancy fair of het organiseren van een fietstocht e.d.

– Er worden oude postzegels, kaarten, brillen, mobiele telefoons en oud of buitenlands geld ingezameld. Landelijk levert deze inzameling van Kerk in Actie jaarlijks ± € 30.000,- op, bedoeld voor de zending.

De tonnen hiervoor staan bij de ingang van de kerkzaal onder de ZWO-tafel.