Thema: Uit Liefde voor jou!

In de veertigdagentijd lezen we de verhalen over Jezus.
Hij gaf zijn tijd, zijn aandacht en zelfs zijn leven uit Liefde voor de mensen.
Ons leven is geen rechtlijnig pad. Het kan opeens veranderen door verdrietige of fijne dingen die gebeuren. Soms slaan we een andere weg in, uit liefde voor een ander.
Daarom is voor de schikking gekozen voor kronkeltakken van de hazelaar.
Met deze kronkeltakken maken we iedere week een andere vorm, zoals een boog of cirkel.
Voor iedere viering wordt iets van symboliek toegevoegd, passend bij de lezing.
De eerste schikkingen hebben een sober karakter. De veertigdagentijd begint immers somber, het is een tijd van bezinning.
De liturgische kleur in deze periode is paars. Naarmate we dichter bij Pasen komen, worden de schikkingen lichter en kleurrijker.

De eerste zondag lezen we over Jezus in de woestijn:
We zien een weg met stenen, het brood en in de verte een witte bloem.

Meditatieve Tekst:

UIT LIEFDE VOOR JOU

WANDELEN IN DE WOESTIJN

LEEFTOCHT

HET VERGEZICHT


Symbolische schikking voor de 2e zondag van de 40dagen tijd.

De schikking van de kronkeltakken is veranderd in  een berg.
Symbool van drie bloemen is toegevoegd, naar aanleiding van de lezing uit Mattheus 17 over Jezus op de berg met Mozes en Elia.

Meditatieve Tekst:

Op de berg
In stilte luisterend, biddend
Drie profeten
Gevonden wijsheid

 


Symbolische schikking voor de 3e zondag van de 40dagentijd.

Op de 3e zondag van de veertigdagentijd lezen we over de ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse vrouw bij de bron.
De kronkeltakken zijn veranderd in een cirkel, liggend op een spiegel.
In de cirkel een schaal met water.

Meditatieve Tekst:

Bronnen
Van inspiratie
Spiegels met gedachten
Verbinding voor mij
En jou


Symbolische schikking voor de 4e zondag van de 40dagentijd.

De lezing is deze 4e zondag  uit Johannes 9  en gaat over de genezing van een blinde..
De schikking is veranderd in de vorm van een oog.

Meditatieve tekst:

Open ogen….
Zien, kijken, gezien worden.
Wie ben jij……  geworden?

 

 


Symbolische schikking voor de 5e zondag van de 40dagentijd.

Op de 5e zondag lezen we over de opwekking van Lazarus.
De schikking is veranderd in een krans van dorre takken.
Als symbool van troost zijn roze tulpen verweven.

Meditatieve tekst:
Ogenschijnlijk dorre krans
Levensloop
Troost,
Liefde

 


Symbolische schikking voor de 6e zondag van de veertigdagentijd.

De lezing van deze 6e zondag is uit Johannes12: De intocht in Jeruzalem.
De kronkeltakken zijn veranderd in de vorm van een weg.
De Palmtakjes zijn als symbool toegevoegd.

Meditatieve tekst:

Op weg
Samen juichen
Alleen
Uit liefde voor jou

 

Symbolische Schikking voor Witte Donderdag

We lezen over het verraad in de hof van Getsemané.
De vorm van de kronkeltakken is weer een krans.
Als symbool is de Judaspenning toegevoegd.

Meditatieve tekst:

Zonder licht geen donker
Zonder liefde geen verraad
30 zilverlingen
Zonde

 

Symbolische schikking voor Goede Vrijdag

We lezen over de kruisiging.
De kronkeltakken zijn geschikt tot een gaffelkruis.
Twee Armen staan smekend omhoog:

Meditatieve tekst:

Ten Hemel schreiend
Gekruisigde Verlosser
Brenger van genade
Trouw aan ons

 

Symbolische schikking voor Stille Zaterdag / Pasen

In de avondviering wordt de donkere doek van de schikking gehaald.

Uitleg: We lezen over de Opstanding van Jezus. Het is Pasen.
Bij de krans van kronkeltakken zijn witte bloemen geschikt als symbool van het nieuwe leven.

Meditatieve tekst:
Nieuw leven
De dood overwonnen
Kleuren, geuren
Kringloop
Begin zonder eind