Sponsoring studenten in Gambia . U kunt ons nog helpen! Zie onderaan.

Jeugd voor Gambia heeft zich ook ingezet om een aantal mensen uit Jambanjelly een opleiding te laten volgen.

In 2014 toen de hout-en metaallokalen klaar waren, was er geen bevoegd docent houtbewerking. Een jonge timmerman, Lamin Charty, heeft op de school wat lessen gegeven en wilde graag een studie volgen. Jeugd voor Gambia heeft een oproep in de zondagsbrief van de Oosterkerk en in de Kerkentrommel geplaatst. Door giften kon Lamin een opleiding van 3 jaar volgen. Hij is nog steeds aan de school verbonden en geeft met plezier les.
In 2014/15 hebben we met sponsorgeld ook de ICT docent Ebrima Jallow een opleiding laten volgen. Ook zeer succesvol. Hij is heel deskundig in zijn vak en mensen weten hem te vinden, ook buiten het dorp.
Hij heeft ook docenten op de school gratis computerles gegeven. Binnekort wil hij een cursus cyber security volgen.

Sponsoring uniform voor examens koken
Onder begeleiding van Mieke Markenstein heeft een aantal dames van de Oosterkerk 50 schorten gemaakt voor de kooklessen en examens voor de Upper School.  Ook 50 koksmutsen zijn gemaakt. De examens zijn daar heel officieel. De kooklerares zelf mag er niet bij zijn. Mensen van buiten komen de hele dag om te surveilleren. De stof is door gemeenteleden geschonken voor dit doel. Mieke kon zelf de schorten en mutsen overhandigen in 2018 toen ze met de ouderengroep naar Gambia ging.

Wilt u onze metselaars sponsoren?
In 2016 hebben we kennis gemaakt met twee ongeschoolde arbeiders die ons hielpen met metselwerk. In 2018 gaven ze allebei te kennen dat ze graag een opleiding wilden volgen om hun papieren voor metselaar te behalen. Daarmee konden ze gemakkelijker werk krijgen. In 2019 konden ze hun diploma ‘level one’ in ontvangst nemen.
Dawda (links ) heeft  te kennen gegeven dat hij door wil gaan voor ‘Level 2”  en gaat binnenkort daarmee beginnen. Daarvoor is een oproep geplaatst in de Kerkentrommel. Als u ons wilt helpen de studiekosten van Dawda te betalen, kunt u een gift overmaken naar:

NL03RABO 03737 126 77 tnv Diaconie PGH ovv Sponsoring studenten Gambia