Kopij voor de Zondagsbrief  kunt u vóór donderdag 18.00 uur verzenden naar  zondagsbrief@live.nl