Nieuwsbrief Classis Groningen-Drenthe – Pasen 2024