TOP 2000 dienst
Lezing: Exodus 33, 12-17
Voorganger: ds. Dick van der Vaart

Beste jongeren en ouderen,
Als je doordat je schip zonk aangespoeld zou zijn op een onbewoond eiland waar je mobile telefoon geen bereik zou hebben dat zou je van de jaarwisseling niets merken. Het zou ’s nachts twaalf uur worden en er zouden geen knallen te horen zijn en geen siervuurwerk in de lucht te zien zijn. En omdat je ook geen krant of kalender bij hebt zou je helemaal niet weten dat het die dag 31 december geweest was en het 1 januari werd. Maar gelukkig zijn we niet aangespoeld op een onbewoond eiland en hebben we volop oud en nieuw gevierd met oliebollen, bubbeltjeswijn en vuurwerk. Daardoor kregen we het gevoel dat we het oude jaar achter ons lieten en een nieuw jaar binnen gingen. We stapten over de drempel van het oude naar het nieuwe jaar. En dan kijk je achter om en vraagt je af : hoe was het?  En je kijkt vooruit en vraagt je af: hoe zal het zijn? Vragen die Nigel en Lisa een Iris en een aantal van u zojuist beantwoord hebben.

Met oud en nieuw stapten we over de drempel van het oude naar het nieuwe jaar. En dat is altijd spannend om te doen. Je gaat een onbekend gebied binnen. Je weet niet wat je staat te wachten. Je weet niet wat er gaat gebeuren. Hopelijk heel veel opwindende en leuke dingen. Maar je kunt er ook tegen opzien. Misschien ga je naar een andere klas of een andere school. Misschien ga je verhuizen. Het kan ook zijn dat je je zorgen maakt om je opa’s en oma’s je vader of moeder, je broer of zus. Het stappen over de drempel van het oude naar het nieuwe jaar is het stappen in een onbekend gebied en dan is leuk, spannend en ook een beetje eng. Je hebt er ook lef voor nodig.

Lisa las voor ons uit de bijbel. Ze las over gesprek tussen Mozes en God. God vraagt aan Mozes om Zijn volk , het volk Israël , vanuit Egypte naar het land Kanaan te brengen. Jullie hebben natuurlijk wel gehoord over het volk Israël dat “ Gods volk “ genoemd wordt. Ja, hoezo is het volk Israël het volk van God ? Zijn andere volken dat dan niet ? Zo moet je het niet zien. Alle volken zijn volk van God maar God heeft het volk Israël uitgekozen om er een proefproject mee te doen. God gaf het volk Israël leefregels en een land en hij zei: “Probeer deze leefregels uit in het land Israël. Je zult zien dat je met deze leefregels in de hand een land kunt opbouwen waar iedereen in  veilig kan wonen, waar iedereen voldoende voedsel heeft , waar iedereen een woning heeft.” En God zei: “  Jullie zijn nog een proef project  maar als deze proef slaagt dan laten we het aan de hele wereld zien en kunnen alle volken op deze manier gaan leven. “ En waar gaat het om in de leefregels? Zorg voor de buitenlanders in je land, zorg voor de mensen die maar heel weinig geld verdienen, zorg ervoor dat je landbouwgrond niet uitgeput raakt, behandel mensen gelijk of ze nu wit of zwart zijn, of ze nu man of vrouw, zijn, of ze homo of hetero zijn of ze transgender zijn of niet. In het kort komen deze regels hierop neer: “ Heb God lief boven alles en je medemens als jezelf.”

God wilde dus met Zijn volk een proefproject starten maar het volk kwam terecht in Egypte waar de mensen tot slaaf gemaakt werden. En dan zegt God: “ Ik zie hoe Mijn volk lijdt in Egypte, ik hoor hoe ze huilen. Daarom zal Ik ze bevrijden. En omdat God altijd door mensen handelt vraagt Hij Mozes om het volk uit Egypte naar het land Israël te leiden.

En zoals wij in de oudejaarsnacht op de drempel stonden van het oude naar het nieuwe jaar en dat spannend vonden, zo staan Mozes en het volk nu op de drempel van Egypte naar het land Israël te gaan. Dat vinden ze heel spannend. Logisch want om in het land Israël te komen moeten ze wel te voet een hele woestijn door reizen. Hoe komen ze aan eten en drinken ? Wie beschermt ze tegen overvallen van rovers ?

Mozes vindt het heel spannend en daarom zegt Hij tegen God: “ U vraagt wel van mij om het volk naar Israël te leiden maar U hebt mijn niet laten weten wie U met ons zult laten gaan om ons te beschermen!” En dan vraagt God aan Mozes: “Moet ik dan Zelf met jullie meegaan?” En dan antwoordt Mozes: “Als U Zelf niet meegaat dan gaan we helemaal niet! Dan verzetten we geen stap!” En dan antwoordt God: “Ik zal met jullie meegaan!” En dan durven Mozes en volk op weg te gaan.

En nu staan wij op de drempel van het oude naar het nieuwe jaar en vinden het leuk maar ook spannend en wij zeggen tegen God : “ U zegt wel dat we het nieuwe jaar in moeten gaan maar wie stuurt u met ons mee om ons te beschermen? “ En nu vraagt God aan ons: “ Moet ik Zelf met jullie meegaan ? “ En wij antwoorden: “ Ja God zo niet dan zetten wij geen stap het nieuwe jaar in!” En vandaag zegt God tegen ons: “Ik zal met jullie meegaan.”

Maar nu zullen jullie zeggen: “ Mooi gezegd Dick maar wat bedoel je met  God?” Wij hebben daar nog niet zo’n beeld van en nog niet zoveel ervaring mee. Daarom wil ik jullie proberen een klein beetje ervaring van God mee te geven. En dan begin ik met te zeggen dat God de grond is van ons bestaan en dat Hij ons draagt. Dit kun je voelen. Doe eens je ogen dicht of kijk door een kiertje. Voel nu eens hoe je op de bank zit. Voel je lichaamsgewicht op de bank. En nu vraag ik : zit jij op de bank of draagt de bank jou ? En dan ontdek je: he, de bank draagt mij. En dan de volgende vraag: staat de bank op de vloer of draagt de vloer de bank? En dan realiseer je je dat de vloer de bank draagt. En dan ga je verder en vraagt je af ligt de vloer op de grond of draagt de grond de vloer. En je realiseert je opnieuw : de grond draagt de vloer. En dan de volgende vraag: waarop rust de grond ? Het antwoord:  De aarde draagt de grond. En dan de laatste vraag: Wie draagt de aarde ? En in de kerk zeggen we dan : de aarde rust in de hand van God. God draagt de aarde.

Wanneer je nu wilt weten wat er met  het woordje “ God” bedoeld wordt doe dan deze oefening en voel wat het is om gedragen te worden. Dan voel je wat bedoeld wordt met het woordje “God”. En op de drempel van het oude naar het nieuwe jaar zeggen we tegen elkaar: “Stap over de drempel God draagt ons het nieuwe jaar in.”

Amen