De 4 adventzondagen bestaat de schikking uit een weg, die steeds lichter wordt.
Ook een pijl, die een bepaalde richting aangeeft.

Symbolische schikking 1e zondag van Advent

Vandaag is het de eerste zondag van advent.

De weg is nog donker, de zon is verduisterd.

We zien een pijl, die naar beneden wijst:

De mensenzoon zal van God gezonden zijn.

“We gaan op weg
In het duister
Waar herinneringen
Richting geven “

 

 

Symbolische schikking 2e zondag van Advent

De pijl wijst naar links

Johannes verwijst naar de toekomst met Jezus

Daarmee staat Johannes links van Jezus.

De weg is groen:

Er is hoop voor de toekomst

 

 

Symbolische schikking 3e zondag van Advent:

Vandaag wijst de pijl naar rechts.

Jesaja wijst op een hoopvolle toekomst met Jezus

De weg wordt al lichter

We volgen de pijlen richting toekomstig Licht

 

 

 

Symbolische schikking 4e zondag van Advent

De pijl wijst naar boven, Maria krijgt een boodschap

Op de weg zijn bessen geplaatst als teken van vruchtbaarheid.

En cyclaam voor dienstbaarheid.

Ontmoetingen onderweg,
Verdiepen de gedachten
Maria, meisje, zwanger,
Van hemelse lichtheid

 

Symbolische schikking schikking Kerst:

 

 

Het is feest, licht, dus lichtende kleuren

De ster wijst voor iedereen

De weg naar het Kind

Een hoopgevende toekomst