Lezing: 1 Korintiërs 12, 1-31
Voorganger: ds. Dick van der Vaart

Gemeente van Christus,

In de Middeleeuwse mystiek onderscheidde men drie manieren waarop een mens naar de werkelijkheid kan kijken. Men stelde dat je naar de werkelijkheid kunt kijken

  1. met het oog van de zintuigen
  2. met het oog van het verstand
  3. met het oog van de ziel

Wat houdt dit in?

Wanneer je naar de lucht kijkt op een zomerse dag. En de hemel is prachtig blauw maar uit een paar wolken regent het ook en de regenboog verschijnt, dan roep je uit: “Prachtig! Wat een mooie kleuren! Wat een bijzonder gezicht! “Dat is kijken met het oog van de zintuigen.

Wanneer je vervolgens gaat nadenken over dit verschijnsel en je redeneert. Die regenboom ontstaat omdat het witte licht breekt op het water van de regen en valt daarom uiteen in de kleuren van de regenboog, dan kijk je met het oog van het verstand.

En wanneer je die regenboog ziet en er een groot mysterie in ontwaart. Wanneer je een groot ontzag in je voelt opkomen. Wanneer je de Schepper erin Aanwezig weet, dan kijk je met het derde oog, het oog van de ziel.

Nu dacht men lange tijd dat het tweede en derde oog. Het oog van het verstand en het oog van de ziel elkaar zouden uitsluiten. Religie zou in strijd zijn met het wetenschappelijk denken. Je bent gelovige of wetenschapper. Beide kan niet.

Maar dit hoeft helemaal niet zo te zijn. Einstein was een briljante wetenschapper én hij was een diepgelovige man. Wanneer hij met het oog van het verstand naar de werkelijkheid keek dan raakte hij zo onder de indruk van wat hij zag, dat hij zich verwonderde en er een diep ontzag in hem opwelde. Het kijken met het tweede oog ging vanzelf over in het kijken met het derde oog. Religie en wetenschap sluiten elkaar helemaal niet uit.

Paulus schrijft in! Korintiërs 12:

“Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest. Er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer. Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar er is één God die ze allemaal en bij iedereen teweegbrengt. In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente. “
Deze laatste zin daar wil ik vanmorgen bij stilstaan:
“In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk ……”

Paulus roept ons op om met ons derde oog, het oog van de ziel te kijken naar elkaar. En dan zullen we zien dat de Geest in ieder van ons zichtbaar aan het werk is, ten bate van de gemeente.
Als predikant ben ik in de bevoorrechte positie dat ik dagelijks aan het werk ben in de gemeente en dus dagelijks gemeenteleden aan het werk zie.
Daarbij zie ik prachtige mensen. Prachtige mensen die ieder op eigen wijze hun bijzondere gaven inzetten voor de gemeente.

In de ambtsgroep pastoraat zitten mensen met grote pastorale bewogenheid en gevoeligheid. Ze hebben liefde voor de mensen in de wijk. En ze worden gesteund door contactpersonen en noabers die met grote trouw, fijngevoeligheid en liefde hun werk doen. De Geest van God is zichtbaar in hen aanwezig.

In de diaconie zitten mensen die bewogen zijn met mensen die hulp nodig hebben. Zij voelen met veel liefde aan hoe belangrijk het is om mensen die het nodig hebben financieel te ondersteunen maar ook hoe belangrijk het is voor een eenzame om een kaartje of voor een gezin met een minimum uitkering om een kerstpakket te ontvangen. De Geest van God is zichtbaar in hen aanwezig.
En vanuit hun liefde voor de gemeenschap zetten de kerkrentmeesters en de penningmeester zich voor de gemeente in. Hun rekenkunde, hun financieel inzicht stellen ze in dienst van de gemeente. Ze doen dat niet als kille rekenmeesters. Telkens weer valt het me op met hoeveel liefde zij hun werk voor de gemeente doen. De Geest van God is zichtbaar in hen aanwezig.

De laatste maanden maak ik regelmatig vergaderingen mee waarbij mensen uit de bouwcommissie aanwezig zijn. Hun kennis en kunde en de hoeveelheid tijd die zij aan de verbouw van de kerk wijden maakt grote indruk op me. En ook bij hen zie ik liefde voor de gemeente. De Geest van God is zichtbaar in hen aanwezig.
En zo zou ik nog heel lang door kunnen gaan. Velen heb ik nog niet genoemd: ons kostersechtpaar, de ambtsgroep eredienst, de cantorij, de zangers, de organisten, de jeugddienstcommissie, de tienerkerk….. Kijk met uw derde oog, het oog van de ziel en u ziet de Geest van God in hen zichtbaar aanwezig.

Wat ik vanmorgen mee wil geven is dat ik de Geest van God in deze gemeente zichtbaar aanwezig zie. Wanneer ik zie hoe u onderling met elkaar omgaat, wanneer ik zie hoeveel liefde en dienstbetoon er onder u is, wanneer ik zie hoe u in conflicten die er natuurlijk ook zijn, niet uit de hand laat lopen maar ook dan in verbinding blijft met elkaar dan denk ik: de Heilige Geest is hier aanwezig. En die liefdevolle en dienstbare wijze van met elkaar omgaan is denk ik de vrucht van een leven lange omgang met de christelijke traditie, met de bijbel, met God.

Het is prachtig dat we vanmorgen weer drie ambtsdragers mogen bevestigen. Bart Krikken zei deze week tegen mij:
“Dick, de inzameling voor Kerk in actie is zondag voor sterke en weerbare vrouwen in Guatamala, kun je daar iets mee in je preek? Ik beloofde Bart daarover na te zullen denken. En ik kan er inderdaad iets mee.

Niet alleen in Guatamala zijn er sterke en weerbare vrouwen, we hebben ze ook in Hoogeveen en drie van hen hebben zich bereid verklaard een ambt op zich te willen nemen. En we zullen zien dat de Geest van God ook zichtbaar in hen aan het werk zal gaan, ten bate van de gemeente.

Amen.