Definitief besluit:

De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Hoogeveen
heeft in de vergadering van 12 oktober 2023 definitief besloten
om de Oosterkerk te onttrekken aan de eredienst (af te stoten)
en heeft het College van Kerkrentmeesters opdracht gegeven
de Oosterkerk in zijn geheel voor verkoop aan te bieden.

ter info:

http://gereformeerdekerken.info/