Pdf Oosterkerk
Interview met ds. Dick van der Vaart (overgenomen van de Hoogeveensche Courant met toestemming)

pknhoogeveen.nl

Samenwerkingsoverleg Wolfsbos

*In het kader van Kerk in de buurt hopen we initiatieven te ontwikkelen zoals b.v. 1. Het uitnodigen van de buurt op de zaterdag voor Eeuwigheidszondag om hun overleden dierbaren te gedenken in of rond de kerk. 2. Het uitnodigen van de buurt om de paaswake mee te vieren, in of rond de kerk en zo de overgang mee te maken van donker naar licht 3. Het in samenwerking met het Bewonerscollectief Wolfsbos organiseren van bijeenkomsten rond verhalen in de Olde Bieb aan de Wielewaal. Hopelijk volgen er nog vele creatieve en inspirerende initiatieven!

* artikel Kerk in de buurt
geschreven door dominee Dick van der Vaart