Zondag 11 en 18 december verkoop kerststukjes t.b.v. de Voedselbank!

Actie!: Verkoop kerststukjes voor de  “VOEDSELBANK HOOGEVEEN”
Ook dit jaar gaan enkele gemeenteleden weer kerstbakjes maken en verkopen voor een goed doel.
Vorig jaar deden we dit met mensen van de  Oosterkerk,
Dit jaar samen met enkele dames van de Hoofdstraatkerk .

Het doel is: DE VOEDSELBANK HOOGEVEEN

U kunt deze stukjes kopen op zondag 11 en 18 december vóór of ná de kerkdienst.
De prijzen gaan van 7,50  tot  35 euro.
Doet u mee? (Wel graag contant betalen)

Lukt het niet op zondag, maar wilt u wel een stukje kopen?
Hebt  u zelf een mooie pot of schaal, die wij mogen opmaken?
Bel dan:  272308 (Tiny) of  06-11468727 (Fennie) of 278356 (Wilma) en we bedenken samen  een oplossing.

We hopen op een geslaagde actie!!

4 dec: Evangelisatiezangdienst in Desgebouw

Op zondag 4 december houdt de IEC een Evangelisatiezangdienst in het Desgebouw aan de Albert Steenbergenstraat 44 in Hoogeveen.
De dienst begint om 19.00 uur.
Overdenking door dhr. Gijs Verstegen uit Hoogeveen

Voorlopig is de kern het volgende:
Jesaja 7:1-4 en 10-15
Vers 14: Zie, de jonkvrouw zal zwanger worden en een zoon baren; zij zal hem de naam Immanuël geven.

Waar gaat het om?
In een onzekere, angstige situatie, waarin keuzes worden gemaakt klinkt een onverwacht en ongewenst tegengeluid. Een geluid dat een andere richting wijst. Vol verwachting gaan voor de God die nabij komt.

Dat geluid van Vol verwachting gaan voor de God die nabij komt, wil ik ook nu laten klinken in onze situatie. Onzeker, angstig, een tijd waarin gekozen moet worden. Een tijd ook waarin God niet direct invloed lijkt te hebben. Als u die verwachting gehoord hebt, als u het mee neemt en geloofd dan hebt u vaste grond gevonden om in alle onzekerheid en angst overeind te blijven, omdat God bij u is.

Het koper ensemble Brass Choir uit Hoogeveen zal een aantal liederen ten gehore brengen.
De organist is Dhr. Geert Meijer.
Na afloop is er tijd om na te praten onder het genot van een kop koffie.

Namens de IEC- bent U van harte welkom.
ACR Kuipers.

Gijs Verstegen

Geert Meijer

Desgebouw

 

 

 

 

 

 

Brass Choir
Ongeveer 20 jaar geleden werd er in Hoogeveen een muziekgroep opgericht. Het Leger des Heils had geen eigen muziekkorps meer en wilde tóch graag muzikale ondersteuning tijdens de kerkdiensten.Jarenlang heeft dit koperensemble met enige regelmaat op zondagmorgen de kerkdiensten begeleid. En natuurlijk werden ze ook ingezet bij het kerstfeest voor gehandicapten en de kerstnachtdiensten. De groep bestond voornamelijk uit muzikanten die lid waren van een andere vereniging, maar daarnaast ook graag in een kleiner ensemble wilden spelen. En ze hadden nóg een overeenkomst: allen waren ze gek op de koraalmuziek van het Leger des Heils. Af en toe waren er wisselingen binnen de groep, maar uiteindelijk spelen ze al weer heel veel jaren in deze samenstelling. Elke 14 dagen komen ze samen in ”De Schutse”. Ze spelen zonder dirigent, zodat ze extra goed moeten luisteren naar elkaar; samenspel op gehoor! Ze treden niet zo vaak meer op, maar genieten vooral van de gezelligheid en het samen musiceren. Een klein, maar enthousiast groepje muzikanten, genaamd Brass Choir.

 

Uitnodiging voor een Wijkavond

Uitnodiging voor een wijkavond:

De Algemene Kerkenraad heeft ons gevraagd: Hoe willen wij gemeente zijn in een tijd van krimp? Als wijkkerkenraad hebben wij hierover een ochtend gebrainstormd. Daarbij kwam duidelijk naar voren dat wij graag de meningen en ideeën van de gemeenteleden horen.

Daarom hebben we verschillende wijkavonden georganiseerd. We gaan met elkaar in gesprek aan de hand van een aantal vragen. De bijeenkomsten zijn in het Herman Bavinckhuis, tenzij anders aangegeven.
U krijgt een uitnodiging via de contactpersoon. Kunt u niet op die datum/ tijdstip die op de uitnodiging vermeld staat dan bent u van harte welkom op een andere datum/tijdstip (zie onderstaand schema).
Wel vooraf aanmelden via L.huisman9@kpnplanet.nl of telefonisch 0625211195

Wijken Datum Ouderling Gespreksleider Tijd
B + H 10 januari 2023 Marry/Okke Adri Verhage 19.30 uur
C 1 10 november 2022 Marry/Okke Ds. Dick 19.30 uur
C2 + A 7 december 2022 Marry en Okke Ds. Dick 19.30 uur
D 12 januari 2023 Valkenstede/Jannes
contactpersonen
Adri Verhage 14.30 uur in Jannes
E 12 december 2022 Hennie Adri Verhage 14.30 uur
F1 + F3 23 januari 2023 Hennie Ds. Dick 19.30 uur
F2 + G 18 januari 2023 Nelli Ds. Dick 19.30 uur

(welke straat bij welke wijk hoort, staat hieronder)

Met vriendelijke groet,

Namens de wijkkerkenraad
Hennie Huisman-Bakker

Wijk A Wolfsbos

 1. De Arend                                                         4. De Grutto
 2. Leeuweriklaan, Buizerdlaan zuidzijde      5. De Kievit
 3. De Wulp                                                          6.De Plevier


Wijk B Wolfsbos
 
1.   Tapuitlaan oneven 1 t/m 119                                  4. Roerdomplaan even 2 t/m 144
2.  Tapuitlaan even en oneven hoger dan 119           5. Roerdomplaan even 146 en hoger
3a. Meerkoetlaan even 2 t/m 30                                 6. Roerdomplaan oneven
3b. Meerkoetlaan oneven en even 32 en hoger

Wijk C1 Wolfsbos
1a. Buizerdlaan 45, 57, 63, 83, 91, 101     3. Korhoenlaan, Buizerdlaan 75 en 87, De Groen-
1b.  Buizerdlaan 55,81,99,107                         ling en De Putter
2. De Merel en de Koekoeklaan                  4.De Reiger en De Lijster
5. De Rietgans

Wijk C2 Wolfsbos

 1. 1. Sperwerlaan (hoogbouw), Kwikstaart, Geelgors en Grasmus.
  2. Valkenlaan t/m 40 en De Vink.
  3. Valkenlaan vanaf nr. 42 De Koolmees en Sperwerlaan (laagbouw)
  4. De Fazant
  5. Spechtlaan, Wielewaal en Buizerdlaan 109 t/m 143.

Wijk D Wolfsbos
Valkenstede en Jannes van der Sleeden Wolfsbos

Wijk E Krakeel
1.  Copernicuslaan, Eddingtonlaan en Kapteynlaan
2. Keplerlaan
3. Einsteinlaan en De Sitterlaan

Wijk F1 Krakeel
1. Kometenlaan,
2. Sterrenlaan
3. Jupiter
4. Meteorenlaan, Poolster, Melkweg en De Vos van Steenwijklaan

Wijk F2 Krakeel

 1. Algol, Canopus, Castor, Deneb, Pollux en Spica
 2. Regulus en Sirius
 3. Helios
 4. Atlaslaan

Wijk F3 Krakeel

 1. Capella, Wega en De Kroon             4. Perseus en Antares
 2. Draco                                                    5. Zenithlaan
 3. Jannes Orion / 3a Orion                  6. Rigel

Wijk G Krakeel

 1. Kleine Beer                                               5. Neptunus
 2. Satellietenlaan en Grote Beer               6. Zuiderkruis
 3. Nadirlaan                                                  7. Jannes Grote Beer
 4. Saturnus

Wijk H
Gemeenteleden die geografisch buiten Krakeel en Wolfsbos wonen.

‘Koffie met een oortje’ ontmoetingsmorgen dinsdag 6 december 2022

               

‘Koffie met een oortje’    Ontmoetingsmorgen wijk Oost

In de maand december zijn er nog twee bijeenkomsten ‘Koffie met een oortje’, op dinsdag 6 en woensdag 21 december, in het Herman Bavinckhuis. Zoals bekend wisselen we de dinsdag en de woensdag af om iedereen de gelegenheid te geven aanwezig te kunnen zijn. Op beide data staan we stil bij de aanloop naar kerst en is er ook een hapje en een drankje.

We hopen de trouwe bezoekers, maar ook wie nog niet eerder kwamen, te ontmoeten.

We beginnen zoals altijd weer om 10.15 uur en zo tegen 12.00 uur kan iedereen weer naar huis.

Hebt u vervoer nodig? Neem even contact met ons op.

Graag tot ziens.

Roelien Alberts, 06 513 60 619

Fini van Zoelen, 06 221 12 879

Ga naar de bovenkant