Kerkgangers op lege kerk. De kauwtjes vullen lege plaatsen op. (Foto gemaakt door Bernhard de Vries)