Dienst in de Hoofdstraatkerk,

Ochtenddienst: 09.30 uur
Voorganger: ds. H. Boersma, Enkhuizen
Organist: Tim Vroom

Symbolische schikking Pinksteren 2024

We zien in het midden de tekenen van het Pinksterfeest:

wind en vuur

Er omheen mensen uit alle streken van de aarde.

——

De discipelen werden vervuld van de Heilige Geest

En ieder hoorde hen in zijn eigen taal over Gods grote liefdevolle daden spreken