lezing: 1 Samuël 18 en 19

Voorganger: ds. Dick van der Vaar

Beste jongens en meisjes hier in de kerk en mensen thuis,

Beste jongens en meisjes hier in de kerk en mensen thuis,

Het thema van deze jeugddienst is vriendschap.
In de filmpjes Ike, Ilse, Jan en Lise vertelt wat vriendschap voor hen betekent.

Uit hun verhalen blijkt dat vriendschap op de basisschool dikwijls nog niet bepaald wordt door een persoonlijke keuze. Je wordt vrienden met kinderen die bij je in de klas zitten of dicht bij je in de buurt wonen. Het klinkt een beetje gek maar wie dat zijn maakt niet heel veel uit.

Op de middelbare school verandert dat. Je sluit dan vriendschap met klasgenoten die dezelfde interesses hebben als jij. Je gaat om met mensen met wie je op dezelfde golflengte zit, met wie je goed overweg kan. Mensen die jij begrijpt en door wie je je begrepen voelt.

Na de middelbare verdiepen vriendschappen zich. Je voert gesprekken met diepgang. Durft je zelf echt te laten zien. En daardoor kun je ervaren dat je door je vrienden werkelijk geaccepteerd wordt zoals je bent.

En Jan, heeft de middelbare school al lang achter zich gelaten.  Hij heeft al een leven lang ervaring met vriendschap. “Vriendschap maakt het leven waard om te leven, “zei hij. Hij vertelde dat je op school vriendschap kunt sluiten, daarna iemand dan soms een tijd niet meer ziet maar elkaar dan opeens in de bus tegen kunt komen en je de vriendschapsband dan opeens weer sterk kunt ervaren. Zo heeft hij in de loop van zijn leven meer vriendschappen gesloten die niet voortdurend intens beleefd worden maar zoals hij heel mooi zegt: “Vriendschap voelt als een sluimerende verbondenheid die op de kruispunten van je leven weer helder zichtbaar worden. “

Door de corona crisis werd het de afgelopen maanden moeilijker om vriendschappen te onderhouden. Je zag elkaar niet meer regelmatig op school of sport. Je moest er moeite voor doen om je echte vrienden te ontmoeten. En de ontmoetingen met klasgenoten en teamgenoten die misschien geen goede vrienden zijn maar met wie je wel dagelijks of wekelijks op vriendschappelijk voet mee omging, vielen weg. En was je als vrienden wel bij elkaar dan moest je steeds blijven denken aan de anderhalve meter regel. Heel lastig!  Davina Michelle en Snelle brengen dit heel mooi onder woorden in hun lied 17 miljoen mensen: “Ik zou juist nu een arm om je heen willen slaan.“

In de afgelopen week heb ik dat ook van veel oudere mensen gehoord die niet geknuffeld of omarmd mochten worden door kinderen of kleinkinderen. “Ik mis het zo! “zeiden ze. “Ik ben al wekenlang niet meer aangeraakt.” “Huidhonger “wordt dat genoemd.

Jan zei: “Vriendschap is niet alleen via een scherm elkaar zien. Vriendschap is elkaar vasthouden. Samen er voor elkaar zijn. Genieten van elkaars aanwezigheid.”

Wat vonden de jongeren en Jan belangrijk aan vriendschap?
1. Dat elkaar accepteert zoals je bent.
2. Dat je met elkaar kan lachen.
3. Dat je elkaar kunt vertellen wat je dwarszit, wat je kwijt wilt.
4. Vriendschap maakt het leven waard om geleefd te worden.

Dat vriendschap iets is van alle tijden blijkt uit de verhalen van David en Jonathan die voorgelezen werden door Ike en Lise. Uit die verhalen blijkt dat er tussen David en Jonathan een hechte vriendschap ontstond. Deze vriendschap wordt in hele warme woorden beschreven:

“Jonathan voelde zich meteen sterk tot David aangetrokken en vatte een innige vriendschap voor hem op. “

“Jonathan had David lief als zijn eigen leven. “

Soms wordt wel gezegd dat David en jonathan niet alleen vrienden waren maar ook verliefd waren op elkaar. Dat ze een liefdesrelatie hadden. Dat zou best kunnen. Waarom niet?

Jonathan is de zoon van koning Saul. Hij is de kroonprins. Hij zal later koning worden. Maar we hoorden al dat Saul geen goede koning was en dat hij zijn koningschap niet zou mogen voortzetten. David zou zijn opvolger worden.

Je zou verwachten dat dit Jonathan, de kroonprins woedend zou maken. Je zou verwachten dat hij David zou willen doden. Maar zo is het niet. In plaats daarvan lezen we dat Jonathan een verbond sloot met het huis van David. En daarna liet hij David dit verbond bekrachtigen met een eed want (lezen we opnieuw) : “ Hij had David lief als zijn eigen leven. “

En dan eindigt het verhaal met de ontroerende laatste ontmoeting tussen David en Jonathan. David had zich, op de vlucht voor Saul, verborgen achter rotsblokken. Jonathan zoekt hem. Dan komt David tevoorschijn, hij knielt voor Jonathan neer en buigt drie keer diep voorover. Hij heeft nog steeds een grote eerbied voor de kroonprins Jonathan. Dan moeten ze afscheid nemen. Ze weten dat ze elkaar niet weer zullen zien. En dan lezen we: “Ze kusten elkaar terwijl hun de tranen over de wangen liepen, tot Jonathan zich vermande en zei: “Vaarwel.” Daarop ging David weg en Jonathan keerde terug naar de stad.

De bijbel is geen saai boek. De bijbel staat vol mooie verhalen zoals het verhaal over de vriendschap tussen David en Jonathan. Het gaat in de bijbel ook niet alleen om de ziel van de mens. Het gaat in de bijbel om ziel en lichaam. Wanneer David en Jonathan afscheid nemen van elkaar dan omarmen ze elkaar en kussen ze elkaar. Ze hebben elkaar lief en willen elkaar daarom voelen.

Jullie hebben vast wel eens die zin uit het begin van het evangelie van Johannes gehoord. De zin die slaat op Jezus: “Het Woord is mens geworden en heeft onder ons gewoond en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien.”
Je kunt ook vertalen: “Het Woord is lichaam geworden.” Dat Woord is de wijsheid en de liefde van God. Die wijsheid en die liefde van God is mens, is lichaam geworden in Jezus. En in de afgelopen Coronatijd hebben we allemaal ervaren hoe belangrijk ons lichaam is. Communicatie door een beeldscherm is mooi maar een mens wil meer. Je wilt aangeraakt, geknuffeld worden. In de kerk gaat het niet alleen om de ziel van de mens. Het gaat om ziel en lichaam. De wijsheid en die liefde van God is lichaam geworden in Jezus maar ook in de vriendschap tussen David en Jonathan. En de wijsheid en liefde van God kan ook lichaam worden, zichtbaar en voelbaar worden in de vriendschappen die jullie sluiten.

Amen.