Loading...
Home2021-01-12T16:42:40+01:00

Met het oog op zondag 30 januari 2022

Zondag 30 januari, 4e zondag na Epifanie,

Ochtenddienst: 9.30 uur
Voorganger:       ds. Dick van der Vaart
Organist:              Bram van Dijk

Beluister hier de podcast van het verhaal voor de kinderen:

 

Op woensdagmorgen is de kerk weer open!
Woensdagmorgen 26 januari 2022 van 10.30 – 12.00 uur bent u weer van harte welkom in de Oosterkerk voor een praatje, een kop koffie/thee. Ook kunt u een kaarsje aansteken in het stiltecentrum. Van de pastoraatsgroep is er iemand aanwezig om een luisterend oor te bieden.

 

Coronamaatregelen.
Coronamaatregelen verlengd tot en met 25 januari 2022: PGH harde lockdown

Erik Pastink heeft een Kerst- CD gemaakt en die beschikbaar gesteld voor een actie van de Oosterkerk.
Lees meer:
Kerst CD

Actueel nieuws verbouwplan Oosterkerk 2021

Wij houden u op de hoogte van de verbouwing van de Oosterkerk op de website.

Zie daarvoor onder het kopje: VERBOUW OOSTERKERK 2021

Wij horen dat er ook gemeenteleden zijn die graag wat extra’s willen overmaken t.b.v. de verbouw Oosterkerk. Daarvoor is inmiddels een speciale bankrekening geopend. Elke gift of schenking is welkom en zal goed worden besteed. Dank alvast.

Bankrekeningnummer:
NL21 RABO 0399041672 Protestantse Gemeente Hoogeveen o.v.v. Verbouw Oosterkerk

Inzameling gaven zondag 30 januari 2022 (Graag digitaal; via de App Appostel)

– Eerste inzameling: Diaconie, t.b.v. algemene middelen
– Tweede inzameling: Plaatselijk wijkwerk
– Derde inzameling: Kerk, zending en wijkkas

U kunt wekelijks voor het betreffende project uw gift overmaken via de app: Appostel met de vermelding voor welk doel, of op het centrale rekeningnummer: NL 56 RABO 0373 7353 91 t.n.v. de Protestantse Gemeente Hoogeveen met vermelding van het doel.

We verzoeken iedereen zoveel mogelijk gebruik te maken van de App Appostel, dit bespaart ons veel werk.

Nieuwe app: Appostel installatie handleiding klik hier: Webpagina
Als u de giften zelf overmaakt kunt u dit vanaf heden doen op bankrekeningnummer: NL56 RABO 0373735391 ten name van de Protestantse Gemeente Hoogeveen

(meer…)

Acties voor Gambia en Roemenië

Oliebollen- / Kniepertjesactie afgerond.
Opbrengst: € 1250,- en € 1513,52
Opbrengst Oliebollen-/Kniepertjesactie

Bericht uit Roemenië, kerstpakketten uitgedeeld: Foto’s uit Roemenië

Speculaasactie is afgerond.
Opbrengst: € 1.228,65
Met dank aan iedereen die wat lekkers heeft gekocht en onze grote dank aan Ingrid en Anne Jager die ieder jaar deze actie voor ons organiseren.

Gambia minimarkt:
U kunt iedere woensdagmorgen tussen 10 en 12 uur de minimarkt bezoeken.
Nieuws uit de mini rommelmarkt zondagsbrief 17 oktober

 

Heel Gambia kookt
Resultaat heel Gambia kookt € 1275,00
(foto reportage klik op onderstaande link)
Heel-Jeugd-voor-Gambia-Kookt

“Pastorale ouderlingen” gezocht

Presentatie nieuwe opzet Pastoraat Oost

“Pastorale ouderlingen” gezocht

Ons gemeentezijn rust op vier pijlers

  1. Het vieren en inoefenen van onze relatie met God (in de eredienst, Leeftocht.)
  2. Het vieren en inoefenen van onze relatie met elkaar (pastoraat maar ook elders, Passage)
  3. De dienst aan de samenleving (diaconie maar ook voedselbank)
  4. Het communiceren met de samenleving (kerk in de buurt)

We gaan ervan uit dat wanneer deze vier pijlers stevig staan en hun onderling verband goed is, onze gemeente zal bloeien. Van jaar tot jaar blijkt dan de ene dan de andere pijler onderhoud nodig te hebben.
Dit jaar vraagt de tweede pijler met name het pastoraat onze aandacht.
Door het vertrek van pastorale ouderlingen zijn we op zoek naar opvolgers.
Dat valt in een zilveren gemeente niet mee.
Maar op drie pijlers kan een gemeente niet staan.
Daarom vragen we u: wanneer er een beroep op u gedaan wordt, wilt u dit dan serieus in overweging nemen?

 

Agenda

Nieuws

Verbouw Oosterkerk 2021

Advent & Kerst
40 dagen & Pasen
Pinksteren
Bijzondere diensten

Petrus: Magazine van de Protestantse kerk met veel goed nieuws en liederen.


Op MijnKerk.nl vind je handvatten om geloof een plek te geven in je dagelijks leven. MijnKerk.nl is een initiatief van de Protestantse Kerk Nederland.
Bekijk ook de YouTube-pagina van MijnKerk.


Nieuws Protestantse Kerk

Ga naar de bovenkant