Loading...
Home2022-09-13T08:53:42+01:00
Hoofdstraatkerk: Oosterkerk:

Met het oog op zondag 28 juli 2024

Dienst in de Goede Herderkerk,

Ochtenddienst: 09.30 uur, doopdienst –  doopbediening – Dion van Achteren
Voorganger: ds. Dick van der Vaart
Organist: Karel van den Berg

Symbolische schikking Pinksteren 2024

We zien in het midden de tekenen van het Pinksterfeest:

wind en vuur

Er omheen mensen uit alle streken van de aarde.

——

De discipelen werden vervuld van de Heilige Geest

En ieder hoorde hen in zijn eigen taal over Gods grote liefdevolle daden spreken

 

Inzameling gaven zondag 28 juli 2024 (Graag digitaal; via de App Appostel)

– Eerste inzameling:  diaconie, t.b.v. wijkkassen
– Tweede inzameling: plaatselijk pastoraal werk
– Bij de uitgang: kerk,  bussen voor zending en wijkkas

U kunt wekelijks voor het betreffende project uw gift overmaken via de app: Appostel met de vermelding voor welk doel, of op het centrale rekeningnummer: NL 56 RABO 0373 7353 91 t.n.v. de Protestantse Gemeente Hoogeveen met vermelding van het doel.

We verzoeken iedereen zoveel mogelijk gebruik te maken van de App Appostel, dit bespaart ons veel werk.

Nieuwe app: Appostel installatie handleiding klik hier: Webpagina
Als u de giften zelf overmaakt kunt u dit vanaf heden doen op bankrekeningnummer: NL56 RABO 0373735391 ten name van de Protestantse Gemeente Hoogeveen

(meer…)

Oosterkerk verkocht

De Protestantse Gemeente Hoogeveen heeft het kerkgebouw Oosterkerk aan de Leeuweriklaan verkocht.
Eerder dit najaar had de Algemene Kerkenraad al besloten om het kerkgebouw niet meer in gebruik te houden en te verkopen.
Vrijdag 29 december 2023 heeft het College van Kerkrentmeesters bij de notaris getekend voor de verkoop en overdracht op dezelfde dag. In de verkoop zijn niet opgenomen: het orgel, het kruis en de luidklokken. Die blijven in beheer van het CvK of worden apart verkocht met een gepaste bestemming. De eerder aangekondigde bouw van Gastenhuizen op het zuidoostelijke deel van de kavel zal direct in januari voorbereid worden.
Leon ’t Hart, preses Algemene Kerkenraad

ter info: http://gereformeerdekerken.info/

In deze tijd…

 

Symbolische schikking voor de (naar nu blijkt niet tijdelijk, maar definitief) laatste dienst in de Oosterkerk, zondag 12 juni 2022
De steen waarop het stuk is gemaakt, is symbool van het geloof;
het fundament van onze gemeente.
Het bananenblad is gekozen voor Gods Bescherming
en de roos voor de Liefde van God.
Laten wij, als veelkleurige gemeente,
elkaar vasthouden in het geloof,
vertrouwend op Gods oneindige Liefde en Bescherming
nu en in de toekomst.

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>..

https://t.jwwb.nl/-Z9LffnfcfgZhy3NeDGzMrQ8Uio=/217x0/filters:quality(95)/f.jwwb.nl%2Fpublic%2Fm%2Fn%2Fx%2Ftemp-zjsaktugppgxqzfokhvn%2Frn93o7%2FVeiligDenken_VeiligDoen.pngHierbij het adres van de nieuwe website met alle informatie over de veiligheid bij de PGH en de laatste corona-maatregelen voor de wijken van de Protestantse Gemeente Hoogeveen

Deze website wordt actueel gehouden…https://pknhoogeveen-veiligheid.jouwweb.nl/

Agenda

Nieuws

Advent & Kerst
40 dagen & Pasen
Pinksteren
Bijzondere diensten

Petrus: Magazine van de Protestantse kerk met veel goed nieuws en liederen.


Op MijnKerk.nl vind je handvatten om geloof een plek te geven in je dagelijks leven. MijnKerk.nl is een initiatief van de Protestantse Kerk Nederland.
Bekijk ook de YouTube-pagina van MijnKerk.


Nieuws Protestantse Kerk

Ga naar de bovenkant