Loading...
Home2021-01-12T16:42:40+01:00

Met het oog op zondag 26 september 2021

Zondag 26 september, 2e zondag van de herfst
Voorganger:   ds. R. Gosker, De Wijk
Organist:         Harry van der Veen

Oppasdienst: voorlopig geen gelegenheid voor oppas*

Kindernevendienst: 26 september 2021
Thema: Dat geloof je toch niet?
Bijbel:  Joh.7, 40-52
De mensen in Jeruzalem twijfelen over wat ze van Jezus moeten denken. Is hij de profeet, de Messias? Sommigen denken van wel, anderen wijzen erop dat dat niet kan omdat de Messias niet uit Galilea zou komen. Ook in de kringen van de Farizeeën wordt over deze vragen gesproken. Zij weten het zeker: uit Galilea komt geen profeet. Ze willen Jezus veroordelen, maar Nikodemus zegt dat ze hem dan eerst zullen moeten verhoren en moeten weten wat hij gedaan heeft.

Beluister hier het verhaal van deze zondag: ‘De woorden van Jezus’.

 

Versoepelingen corona maatregelen:
Welke gevolgen deze versoepelingen hebben voor de activiteiten in de Oosterkerk. Klik op onderstaande link:
versoepelingen in kerkdiensten en zingen mag onder voorwaarden

Op de woensdagochtenden is tussen 10.30 uur en 12.00 uur voor diegenen die daar behoefte aan hebben, gelegenheid om een kaarsje aan te steken en even stil te zijn.
Ook zal er iemand van de pastoraatsgroep aanwezig zijn om een luisterend oor te bieden.

Actueel nieuws verbouwplan Oosterkerk 2021

Wij houden u op de hoogte van de verbouwing van de Oosterkerk op de website.

Zie daarvoor onder het kopje: VERBOUW OOSTERKERK 2021

Wij horen dat er ook gemeenteleden zijn die graag wat extra’s willen overmaken t.b.v. de verbouw Oosterkerk. Daarvoor is inmiddels een speciale bankrekening geopend. Elke gift of schenking is welkom en zal goed worden besteed. Dank alvast.

Bankrekeningnummer:
NL21 RABO 0399041672 Protestantse Gemeente Hoogeveen o.v.v. Verbouw Oosterkerk

Inzameling gaven 26 september 2021 (Graag digitaal; via de App Appostel)

– Eerste inzameling:    Diaconie, centraal doel, meer info:tbv slachtoffers aardbeving Haïti
– Tweede inzameling: Vredesweek t.b.v. ZWO – collecte Vredesweek 2021
– Derde inzameling:    Kerk, zending en wijkkas

U kunt wekelijks voor het betreffende project uw gift overmaken via de app: Appostel met de vermelding voor welk doel, of op het centrale rekeningnummer: NL 56 RABO 0373 7353 91 t.n.v. de Protestantse Gemeente Hoogeveen met vermelding van het doel.

We verzoeken iedereen zoveel mogelijk gebruik te maken van de App Appostel, dit bespaart ons veel werk.

Nieuwe app: Appostel installatie handleiding klik hier: Webpagina
Als u de giften zelf overmaakt kunt u dit vanaf heden doen op bankrekeningnummer: NL56 RABO 0373735391 ten name van de Protestantse Gemeente Hoogeveen

(meer…)

Acties voor Gambia

Autowassen voor het goede doel:
28 augustus van 10:00 tot 15:00
Opbrengst actie autowassen: € 482,50

Gambia minimarkt:
U kunt iedere woensdagmorgen tussen 10 en 12 uur de minimarkt bezoeken.
Meer informatie

Stoelen actie:
Met deze actie willen we twee dingen bereiken: veel geld ophalen voor onze kerk èn stoelen verschepen naar de school in Jambanjelly. Jeugd voor Gambia wil namelijk een groot aantal kunststof stoelen kopen die de kerk nu in de verkoop heeft. Er staan 130 te koop!
Meer informatie
Opbrengst stoelen actie: € 1000,-

Heel Gambia kookt
Resultaat heel Gambia kookt € 1275,00
(foto reportage klik op onderstaande link)
Heel-Jeugd-voor-Gambia-Kookt

Transport kleding en schoolspullen eind augustus naar Gambia:
Wij zijn nog bezig kleding en schoolspullen in te zamelen voor de school in Jambanjelly, Gambia. Als u thuis nog zomerkleding heeft die u (of uw kinderen, kleinkinderen) niet meer draagt en weg wilt doen, kunt u dat in een tas doen en afgeven op Kleine beer 70.
Meer informatie

“Pastorale ouderlingen” gezocht

Presentatie nieuwe opzet Pastoraat Oost

“Pastorale ouderlingen” gezocht

Ons gemeentezijn rust op vier pijlers

  1. Het vieren en inoefenen van onze relatie met God (in de eredienst, Leeftocht.)
  2. Het vieren en inoefenen van onze relatie met elkaar (pastoraat maar ook elders, Passage)
  3. De dienst aan de samenleving (diaconie maar ook voedselbank)
  4. Het communiceren met de samenleving (kerk in de buurt)

We gaan ervan uit dat wanneer deze vier pijlers stevig staan en hun onderling verband goed is, onze gemeente zal bloeien. Van jaar tot jaar blijkt dan de ene dan de andere pijler onderhoud nodig te hebben.
Dit jaar vraagt de tweede pijler met name het pastoraat onze aandacht.
Door het vertrek van pastorale ouderlingen zijn we op zoek naar opvolgers.
Dat valt in een zilveren gemeente niet mee.
Maar op drie pijlers kan een gemeente niet staan.
Daarom vragen we u: wanneer er een beroep op u gedaan wordt, wilt u dit dan serieus in overweging nemen?

 

Agenda

Nieuws

Verbouw Oosterkerk 2021

Advent & Kerst
40 dagen & Pasen
Pinksteren
Bijzondere diensten

Petrus: Magazine van de Protestantse kerk met veel goed nieuws en liederen.


Op MijnKerk.nl vind je handvatten om geloof een plek te geven in je dagelijks leven. MijnKerk.nl is een initiatief van de Protestantse Kerk Nederland.
Bekijk ook de YouTube-pagina van MijnKerk.


Nieuws Protestantse Kerk

Ga naar de bovenkant