Nieuwsbrief Classis Groningen-Drenthe – Pinksteren 2024