De levende kerststal
De kerststal heeft dit jaar in een iets aangepaste vorm plaats gevonden bij het Jannes van der Sleedenhuis Wolfsbos waar wij van harte welkom waren. We kunnen terugkijken op een geslaagde viering met positieve reacties. Veel gemeenteleden, bewoners van het Jannes van der Sleedenhuis en gasten uit onze buurt hebben de kerststal bezocht. Onze dank gaat uit naar de medewerkers van het Jannes van der Sleedenhuis voor hun gastvrijheid, naar C.M.V. Wilhelmina en allen uit onze eigen wijkgemeente die een bijdrage geleverd hebben.
Een impressie van de avond is te bekijken via de volgende link: https://tinyurl.com/kerststal2022