Symbolische schikking voor  de 1e zondag van de 40dagen tijd.


De naam van de eerste  zondag van de veertigdagentijd is  INVOCABIT.
Dit betekent “Hij zal aanroepen”
In psalm 91 staat, dat God ons zal antwoorden, indien wij hem aanroepen.
Om deze verbinding tussen God en mensen te symboliseren, is gekozen voor een verticale schikking tijdens de veertigdagentijd.
Deze zondag is de Primula toegevoegd. Deze bloem heeft de Nederlandse naam “Hemelsleutels” en laat zien, waar het ècht om gaat.

God is betrouwbaar en heeft de tijden in de hand.
God komt de aanbidding toe.

 

 

Symbolische schikking voor de 2e zondag van de 40dagen tijd.

De naam van de tweede zondag van de veertigdagentijd is REMINISCERE.
Dit betekent “Gedenk uw barmhartigheid”
Vandaag wordt “de verheerlijking op de berg ”gelezen uit Lucas 9
Er is een wolk toegevoegd aan de verticale schikking.
We lezen wat er gebeurt en welke woorden er worden gesproken op de berg.
Een moment om stil te staan en stil te worden, een heilig moment.

Woordeloos blijven de leerlingen achter.
Zij kregen een hemels perspectief op Jezus.
Een ervaring, die alle werkelijkheid tart.
Jezus, Gods zoon!

 

Symbolische schikking voor  de 3e zondag van de 40dagen tijd.

De naam van de derde zondag van de veertigdagentijd is OCULI
Dit betekent “Mijn ogen zijn steeds op U gericht”
Er zijn bloemen met een donker hartje in de verticale schikking  gestoken.
Het is of ze ons aankijken.

God, open onze ogen

Geef ons mededogen

Zodat wij zien wat nodig is

Voor de naaste dichtbij en veraf


Symbolische schikking voor  de 4e zondag van de 40dagen tijd.

De naam van de vierde zondag van de veertigdagentijd is Laetare.
Dit betekent “Verheug U”
Het licht van Pasen breekt door en maakt het paars lichter. We zien het ook aan de bloeiende tak.
De korenaren verwijzen naar het teken van de broden, waarvan we lezen in Marcus.

Het geheim wordt zichtbaar
In breken en delen
bloeit leven op
als  tere bloesem
aan een boom
na de winter


Symbolische schikking voor de 5e zondag van de 40dagen tijd.

De naam van de vijfde zondag van de veertigdagentijd is: Judica.
Dit betekent: “Doe mij recht ”
We lezen over Getsémané, waar Jezus bidt en de discipelen slapen.
In de schikking staat één witte roos voor Jezus.
Op de grond bloemen voor de slapende discipelen.

Trouwe God,
Dat wij niet afhaken
Bij angst en verdriet
Niet slapen

 


Symbolische schikking voor  de 6e zondag van de 40dagen tijd.
De naam van de zesde zondag van de veertigdagentijd is: Palmarum; Palmpasen.
Jezus gaat op weg naar Jeruzalem.
Vrolijke kleuren, een weg en palmtakjes, zien we in de schikking.

Juichen,
om de Koning op een ezel
Een Koning die komt redden in alle eenvoud
Nóg is er geen vrede.

God sterk ons verlangen
Naar wat vrede brengt

 

Symbolische schikking voor Witte Donderdag:

Brood en wijn als beeld van het feestmaal dat ooit zal zijn.

Waar geen lichaam gebroken en bloed vergoten wordt.

 

Tot aan die dag blijven we
Vieren, Gedenken, Hopen.

 

 

 

Symbolische schikking voor Goede Vrijdag:

 

Vandaag wordt het stil

Woorden stokken.

Duisternis valt in

Vandaag wordt het stil

 

 


Symbolische schikking voor Pasen:

De Levende Heer

Die grenzen doorbreekt

Van dood en leven

Gloort in het groen

En straalt!

Nieuw leven, voor ieder die het wil zien en geloven.