Kerststukjes -actie!!

Vele jaren werden er in de Oosterkerk kerststukjes gemaakt voor de verkoop. De opbrengst ging naar verschillende goede doelen. Dit is vorig jaar gestopt.
Nu hebben enkele dames het plan opgevat om weer kerststukjes te maken. Deze keer voor de aankleding van het nieuwe liturgische centrum van onze kerk. Na een verbouwing, blijven er immers altijd wensen over, die niet in een begroting zijn opgenomen.
We willen met deze actie, samen met u als koper van de stukjes, een bijdrage leveren aan de verbouw.
Het worden gevarieerde stukken w.b.t. prijs en uitvoering. Dus laat u verrassen!!
De verkoop is in de Oosterkerk op woensdagmorgen 8 en 15 december van 10 tot 12 uur.
En op zondagmorgen 12 en 19 december voor en na de dienst.

Denkt u aan contant geld?

Bent u niet in de gelegenheid om persoonlijk te komen en wilt u toch graag meedoen, dan kunt u contact opnemen met: Tiny Hidding, tel: 272308, of Wilma Everts, tel: 278356, dan zoeken we samen naar een oplossing.  We hopen op een geslaagde actie!!