Symbolische schikking 1e zondag veertigdagentijd

Vandaag is het de eerst zondag van de veertigdagentijd.
De naam van de zondag is “Invocabit” Dit betekent. ” Ik zal aanroepen”.
De kleur van de zondag is paars.
De komende weken worden de lezingen die in Kind op Zondag staan  door ons gevolgd.

Het thema is : De Levensweg”

We lezen vandaag uit Genesis over Gods belofte aan Noach in het teken van de regenboog.
Ook lezen we uit Marcus over de verzoeking van Jezus in de woestijn.
Hier startte het werk, de levensweg,  van Jezus.
In de schikking  zien we de regenboog en een weg door de woestijn.
Ook wij mogen in deze moeilijke tijd, waar we veel alleen zijn, als in een woestijn, en we elkaar niet lijfelijk kunnen ontmoeten, kracht ontvangen van deze Jezus en ons vast houden aan de belofte die God ook aan ons gegeven heeft.

Symbolische schikking 2e zondag veertigdagentij

Het is vandaag de tweede zondag in de veertigdagentijd. De kleur van de zondag is paars.
De  levensweg  is het thema van de veertigdagentijd
Vandaag  lezen we uit Marcus 9, waar staat dat Jezus  met drie discipelen de berg opgaat.
Hier wordt Jezus bevestigd als geliefde Zoon van God.
In de schikking zien we:

*de berg als symbool van de verbinding met het Goddelijk

* de wolk als symbool van Gods aanwezigheid  én verborgenheid.

 *Vier bloemen( Jezus en de drie discipelen) onderaan de berg

*de witte tule verbindt de wolk met de aarde

“Klimmen om  Licht te zien. Opgaan in een wolk van aanwezigheid.

Afdalen naar de aarde, verlicht, gesterkt. God, richt ons kijken naar Uw Licht,

dat in wolken verhult,met ons meetrekt “