Symbolische schikking 1e zondag veertigdagentijd

Vandaag is het de eerst zondag van de veertigdagentijd.
De naam van de zondag is “Invocabit” Dit betekent. ” Ik zal aanroepen”.
De kleur van de zondag is paars.
De komende weken worden de lezingen die in Kind op Zondag staan  door ons gevolgd.

Het thema is : De Levensweg”

We lezen vandaag uit Genesis over Gods belofte aan Noach in het teken van de regenboog.
Ook lezen we uit Marcus over de verzoeking van Jezus in de woestijn.
Hier startte het werk, de levensweg,  van Jezus.
In de schikking  zien we de regenboog en een weg door de woestijn.
Ook wij mogen in deze moeilijke tijd, waar we veel alleen zijn, als in een woestijn, en we elkaar niet lijfelijk kunnen ontmoeten, kracht ontvangen van deze Jezus en ons vast houden aan de belofte die God ook aan ons gegeven heeft.

Symbolische schikking 2e zondag veertigdagentijd

Het is vandaag de tweede zondag in de veertigdagentijd. De kleur van de zondag is paars.
De  levensweg  is het thema van de veertigdagentijd
Vandaag  lezen we uit Marcus 9, waar staat dat Jezus  met drie discipelen de berg opgaat.
Hier wordt Jezus bevestigd als geliefde Zoon van God.
In de schikking zien we:

 

*de berg als symbool van de verbinding met het Goddelijk

* de wolk als symbool van Gods aanwezigheid  én verborgenheid.

 *Vier bloemen( Jezus en de drie discipelen) onderaan de berg

*de witte tule verbindt de wolk met de aarde

“Klimmen om  Licht te zien. Opgaan in een wolk van aanwezigheid.
Afdalen naar de aarde, verlicht, gesterkt. God, richt ons kijken naar Uw Licht,
dat in wolken verhult,met ons meetrekt

Symbolische schikking 3e zondag 40dagentijd 2021
Het is vandaag de derde zondag van de veertigdagen tijd.
Zondag Oculi (ogen)       De kleur van de zondag is paars.

Thema van de 40dagentijd is : de Levensweg

We lezen deze zondag uit Johannes 2 over de tempelreiniging
Jezus laat hier zien waar het om gaat, in het huis van zijn Vader.
Niet om de spullen, het geld, de handel.
Maar om eerbied voor God, en de Liefde voor de naaste.
In de schikking zien we een hart, als teken van Liefde
Aan de ene kant rode rozen en een bijbel,
Aan de andere kant veel spullen die voor ons belangrijk zijn.
Waar kiezen we voor?
Of hoeven we niet te kiezen en kunnen wij onze rijkdom juist gebruiken
om Lief te hebben en de naaste te helpen!?    

God,
Laat ons zien wat belangrijk is
Geef kracht om in liefde
De naaste te zien
En te delen

 

Symb. Schikking 4e zondag veertigdagentijd 2021

Vandaag is het de vierde zondag van de veertigdagentijd.
De naam van de zondag is Laetare (Verheug U).De kleur is ROZE.
We lezen vandaag uit Johannes 6 over:  Het teken van het brood.
Jezus laat ons tijdens zijn levensweg zien wat vrede en recht in het dagelijks leven betekenen.
Hij deelt brood en vis, 5 en 2 roze bloemen  symboliseren  dit  in de schikking.

Licht breekt door
waar liefde gedeeld wordt
brood en vis
voedsel om te leven
God,
Dat wij mogen delen
Van hetgeen we ontvangen hebben

 

Symbolische schikking 5e zondag veertigdagentijd
Naam van de zondag is: JUDICA (Doe mij recht). De kleur is paars.

Bij de  symbolische schikking:
De levensweg van Jezus gaat verder…. We naderen Jeruzalem.
In de lezing van Johannes 12 horen we hoe Jezus vertelt over de graankorrel,
die moet sterven om veel vrucht te kunnen voortbrengen.

 

Graan, dat valt in de aarde en sterft
brengt veel vrucht voort
Leven verliezen
Leven vinden
God, wij  bidden
Help ons,
ons te bezinnen op wat léven geeft .

Symbolische schikking : 6e zondag van de veertigdagentijd. Palmpasen

Het is vandaag de zesde zondag  van de 40dagentijd.
De naam van de zondag is: Palmarum  (Palmpasen)
De kleur is Paars.
We lezen over de intocht in Jeruzalem
In de schikking zien we verschillende kleuren en palmtakken langs de Levensweg van Jezus.
Ze verwijzen naar de jassen, die door de mensen werden uitgetrokken en op de grond gelegd
en het zwaaien met de palmtakken, toen hij de stad Jeruzalem binnentrok op een ezelsveulen.

 

Hosanna , Hij komt

Koning van de Vrede

Altijd anders, deze nederige Koning

God, leer ons de weg te gaan

Van deze Koning van de vrede

Symbolische schikkingen stille week

Teksten die bij de schikkingen gezegd kunnen worden in de Stille week en Pasen

Witte donderdag: ( uit lied565)…. kleur is wit

In twee gedaanten, brood en wijn,

Wil Hij ons aller voedsel zijn,

Hij geeft zichzelf, zijn vlees en bloed,

Zodat Hij ons volkomen voedt.

 

 

Goede Vrijdag: ( uit lied 558)… kleur is paars

Om Uw kruis,  Heer , bidden wij

Ga aan onze schuld voorbij

Om uw onverdiende dood

Smeken wij in onze nood

Kyrie eleison

 

 

Stille zaterdag.

Geen speciale schikking.

De bloemen voor Pasen zijn bedekt.

 

 

 

 

 

Pasen (uit lied 642) kleur wit

Een geopend graf en witte bloemen.

Van het donker naar het licht

’t Is feest, omdat Hij bij ons is,

De Heer die eeuwig leeft

En die in zijn verrijzenis

Alles herschapen heeft.