Paasgroetenactie:

In de 40-dagentijd werd er in voorgaande jaren door de ZWO-werkgroep Oosterkerk aandacht besteed aan de paasgroetenactie voor gedetineerden in Nederland en het buitenland. Om onze gedetineerden toch een paasgroet te kunnen bezorgen hebben we het volgende bedacht. Zou u op een kaart een bemoediging en uw voornaam willen zetten. Deze kaarten kunt u in de brievenbus doen bij de familie Abma, Regulus 15 of de familie Kuiper, Buizerdlaan 111. De kaarten worden dan gezamenlijk naar het verdeeladres gestuurd waar ze over de verschillende gevangenissen verdeeld worden. Op deze kaarten hoeft geen postzegel.

Optie 2: Dubbele kaarten, één kaart voor de gevangene met bemoediging en voornaam en één lege kaart met postzegel voor de gevangene om te versturen.  Gedetineerden kunnen zo zelf een kaart versturen naar familie of vrienden. Dit betekent veel voor hen.

Kaarten inleveren kan tot uiterlijk dinsdag 2 maart 2021.

Enkele voorbeelden van bemoediging zijn:

  • U bent in onze gedachten. Houd moed, wees sterk, u wordt niet vergeten.
  • Onze beste wensen, ook voor de toekomst. Verlies de hoop niet.
  • Vandaag hebben we voor u gebeden.
  • Wij houden van u met de liefde van de Heer.
  • De Heer is uw Herder en Hij zal bij u zijn.
  • Ik bid dat u de armen van onze God om u heen zult voelen.
  • Christenen over de hele wereld staan naast u.
  • Ik wens u Gods zegen.

Zwo-werkgroep Oosterkerk

 

Instructiefilmpje Paasgroetenactie