40dagentijd 2021: Ik ben er voor jou

Zeven keer barmhartigheid

Er zijn zóveel mensen die wachten op een beetje barmhartigheid, een daad van goedheid of een warm woord. Sommigen wonen in Moldavië, anderen in Libanon, Indonesië, Zuid-Afrika of bij ons om de hoek. Jezus laat ons zien wat barmhartigheid is: de hongerigen eten, de dorstigen drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven. Zo inspireert hij ons tot op de dag van vandaag. Als ultieme daad van goedheid gaf Hij zijn leven en stond Hij op uit de dood. De hoop die dát geeft, geven we door: door barmhartig te zijn en goed te doen.

Samen zijn we kerk in actie, doe mee!

 

Inzameling:

21 feb 2021

Collecte Kerk in Actie – Werelddiaconaat (Moldavië – 40dagentijd 2021)

7 mrt 2021

Collecte Kerk in Actie – Zending (Libanon – 40dagentijd 2021)

14 mrt 2021

Collecte Kerk in Actie – Diaconaat (Nederland – 40dagentijd 2021)

21 mrt 2021

Collecte Kerk in Actie – Werelddiaconaat (Indonesië – 40dagentijd 2021)

4 apr 2021

Collecte Kerk in Actie – Werelddiaconaat (Zuid-Afrika – Pasen 2021)

 

U kunt wekelijks voor het betreffende project uw gift overmaken via de apostel-app met de vermelding voor welk doel,
of op het centrale rekeningnummer: NL 56 RABO 0373 7353 91 t.n.v. de Protestantse Gemeente Hoogeveen met vermelding van het doel.