In de veertigdagentijd leven we toe naar Pasen. De veertigdagentijdkalender 2021 ‘ik ben er voor jou’ daagt u uit tot bezinning in de 40 dagen op weg naar Pasen.
De kalender biedt tevens nieuwe vormen om invulling te geven aan de vastentijd, bijvoorbeeld door te vasten van snoep, sociale media of vlees.
De veertigdagentijdkalender is gratis te bestellen op: https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender