Deze zondag is de tweede zondag in de veertigdagentijd en wordt genoemd “Reminiscere”, naar  woorden uit psalm 25:
”Gedenk uw barmhartigheid, Heer, en uw gunstbewijzen,want die zijn van eeuwigheid”.
Het thema voor a.s. zondag is: OP DE BERG
De lezing uit het Marcusevangelie is: Marcus 9:2-9,  handelend over de verheerlijking op de berg.

Voorganger: ds. Janke Bolhuis               Organist: Tim Vroom

De dienst begint om 09.30 uur (online dienst)
Online meekijken of luisteren: De diensten worden online weergegeven op deze website:
Zie het blokje hierboven onder kopje meekijken en meeluisteren> live of later in de herhaling.


Voor de kinderen: 
project: Levensweg
zie onder de rode knop: “40 dagen en Pasen”. Werkbladen en gezinsboek

 

 

 

Oppasdienst: voorlopig geen gelegenheid voor oppas*

Aanscherping corona maatregelen:
Er is dinsdag 2 februari weer een persconferentie geweest.
Hierin werd aangegeven dat de lockdown tot en met 2 maart wordt verlengd.
Er zijn een aantal aanpassingen op de lockdown gepresenteerd.
Voor ons zijn er geen veranderingen. Ook de PKN heeft op haar website de verlenging tot en met 2 maart a.s. vermeld.
Aanpassingen op de maatregelen n.a.v. persconferentie 2 februari 2021

In verband met de landelijke lockdown is de Oosterkerk gesloten tot en met 2 maart a.s.
Voor alle informatie hierover, druk op de rode knop ZAAL RESERVEREN.

Aanscherping corona-maatregelen.
Op de woensdagochtenden is tussen 10.30 uur en 12.00 uur voor diegenen die daar behoefte aan hebben, gelegenheid om een kaarsje aan te steken en even stil te zijn.
Ook zal er iemand van de pastoraatsgroep aanwezig zijn om een luisterend oor te bieden.
www.oosterkerkhoogeveen.jouwweb.nl