Symbolische schikking 1e advent 2020
Advent komt van het Latijnse woord ADVENTUS,  dat KOMST betekent.
We lezen in Marcus over het eind der tijden en zien uit naar Gods komst in onze wereld.
Dit wordt gesymboliseerd door het blad, dat omhoog wijst.
Ook horen we  hoe de engel aan  Zacharias vertelt dat zijn vrouw Elisabeth een zoon zal baren.
Zacharias is met stomheid geslagen.
Zichtbaar gemaakt door de stenen die dicht bij elkaar liggen.
Het rood van de bloemen,  verwijst naar de Heilige Geest, waarvan ook Johannes vervuld zal worden.
God kom met Uw Geest.
Open ons hart om Uw tekens te verstaan

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Symbolische schikking 2e advent 2020

Op deze tweede zondag van de advent horen we hoe de engel Gabriel Maria komt vertellen dat ze zwanger zal worden van een Zoon, die zij de naam Jezus moet geven.
Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden. In de schikking zien we een lelie die staat voor de zuiverheid van Maria en rode bloemen als symbool voor het ontvangen van Gods Geest

De Hemel raakt de aarde
Waar harten worden geopend
voor het wonder van Gods komen onder mensen
Altijd weer raakt de Hemel de aarde


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Symbolische schikking 3e advent 2020

Op de derde zondag van advent is de kleur roze.
Midden in de donkere dagen breekt het licht  van God door.
We horen over de ontmoeting tussen Maria en Elisabeth.
De boog in de schikking maakt de verbinding tussen deze twee zichtbaar.

De hemel raakt de aarde
Daar waar mensen elkaar ontmoeten
Gods licht zichtbaar wordt in woorden van zegen
Daar raakt de hemel de aarde.


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Symbolische schikking 4e advent 2020

Op de vierde zondag van advent horen we over de geboorte van Johannes.
Zacharias krijgt weer stem en zingt een uitbundig loflied.
De losse verspreide stenen staan voor het opheffen van de verstening waarin Zacharias gevangen zat.

De hemel raakt de aarde
Johannes is zijn naam
wegbereider
om onze voeten te kunnen zetten
op de weg van de vrede
daar raakt de hemel de aarde

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Kerst 2020

Tekst symbolische schikking op 1e kerstdag 2020

Vandaag vieren we dat het Licht van God onder ons is komen wonen,
gesymboliseerd in de uitbundige witte schikking.

De hemel raakt de aarde
Een Kind ons geboren
Zoon ons gegeven
Gewikkeld in doeken
Deze Koning van de vrede
Engelen zingen over dit Kind
Waarin de hemel
De aarde raakt